Žiadam zasielať HFI správy

Verejná výzva na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie

V Bratislave sa má po rokoch opäť konať výstava mŕtvych ľudských tiel, a to od 13. októbra 2023 do 27. januára 2024 v priestoroch NIVY CENTRUM. Výstava s názvom BODY WORLDS prichádza zo zahraničia, no poskytnutím priestorov a predajom vstupeniek na nej spolupracujú aj slovenské organizácie. Preto sme sa rozhodli týmto spoločnostiam adresovať nasledovnú verejnú výzvu:

 

Vážení predstavitelia spoločností Concert Europe Ltd, Stanica Nivy s. r. o. a Ticketportal SK, s.r.o.,

obraciame sa na spoločnosť Concert Europe Ltd ako organizátora výstavy BODY WORLDS, aby ste ukončili túto výstavu a zabezpečili dôstojné pochovanie vystavovaných zosnulých. Obraciame sa tiež na spoločnosť Stanica Nivy s. r. o., aby ste prestali prenajímať priestory NIVY CENTRUM na túto výstavu, a na spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., aby ste na ňu prestali predávať vstupenky.

V popise k výstave sa uvádza, že ide o výstavu „skutočných ľudských tiel“, a tiež, že na výstave sa „predstavujú plastinácie skutočných ľudí vrátane celých tiel naaranžovaných do úžasne prepracovaných, umeleckých, pohyblivých tónov (napr. skok do výšky, krasokorčuľovanie, tanečnica na ľane, brankár hádžuci sa po lopte), orgánov, konfigurácií orgánov, krvných ciev a priehľadné rezy tela.“

Takáto výstava nás poburuje a považujeme ju za neetickú. Prosím, uvedomte si, že každému ľudskému telu patrí aj po smrti úcta a musí sa s ním zaobchádzať s pietou. Predstavte si, že vám zomrie priateľ, rodič, alebo kolega, šli by ste do domu smútku na poslednú rozlúčku a tam by ste našli jeho telo naaranžované napríklad do skoku do výšky, alebo ako tanečnicu na lane, alebo by ste videli priehľadný rez jeho telom. Iste by vás to zabolelo, a povedali by ste si, že je to barbarstvo.

No aj telá, ktoré sú vystavované na tejto výstave, sú telá konkrétnych ľudí, ktorí si aj po smrti zaslúžia dôstojné a pietne zaobchádzanie. Rovnako ako naši blízki. Všetci sme ľudia, a máme rovnajú ľudskú dôstojnosť. Je smutné, že sa telá týchto ľudí prevážajú z krajiny do krajiny ako výstavné exponáty. Zo srdca im prajeme dôstojné pochovanie. Mnohí návštevníci si tento rozmer žiaľ neuvedomia. A to je práve to najhoršie na tejto výstave, pretože jej tvorcom sa podarilo týchto zosnulých ľudí skutočne dehumanizovať.

Odstránenie kože z tela a najmä z tváre ľudí, ich „úžasné prepracovanie“, oberá týchto zomrelých o typicky ľudský vzhľad, na ktorý sme zvyknutí. Organizátori operačnými zásahmi potlačili vnímanie ľudskosti týchto mŕtvych osôb, čo im uľahčuje za peniaze predvádzať ich telá ako atrakciu.

Zákon o pohrebníctve v § 4 ods. 1 písm. f) zakazuje zaobchádzať s ľudskými pozostatkami „spôsobom, ktorý sa dotýka dôstojnosti mŕtveho, etického cítenia pozostalých alebo verejnosti.“ Netušíme, kto sú pozostalí. Ale ako verejnosť chceme vyjadriť, že zaobchádzanie s mŕtvymi telami na výstave sa dotýka nášho etického cítenia! Považujeme preto takéto zaobchádzanie s mŕtvymi telami za neetické a zakázané. To sú vážne dôvody na ukončenie výstavy, a tiež relevantné dôvody na skončenie akejkoľvek spolupráce na tejto výstave.

Na obdobnú výstavu, ktorá sa na Slovensku konala v minulosti, náš parlament zareagoval prijatím novely zákona o pohrebníctve, ktorá zakázala vystavovanie mŕtvych ľudských tiel nedôstojným spôsobom. Vystavovanie ľudských pozostatkov je možné už len v presne určených prípadoch, ktoré podľa medializovaných informácií o výstave zrejme nie sú splnené. Výstava je tak s najväčšou pravdepodobnosťou nelegálna aj z tohto dôvodu.

Obzvlášť znepokojivé je, že výstava je promovaná aj v školách, aby sa jej zúčastňovali deti, ktoré sa tak majú edukovať o ľudskom tele. Čo si však asi nepripúšťate je fakt, že deti budú edukované aj o tom, že s niektorými ľuďmi po smrti možno zaobchádzať ako s vecami. Práve odmietnutie výstavy a pietne zaobchádzanie s mŕtvymi ľuďmi je cesta, ako deťom sprostredkovať krásu a skutočnú hodnotu ľudského tela.

Vyzývame vás, spoločnosti Stanica Nivy a Ticketportal SK, nedovoľte túto výstavu vo vašich priestoroch, a nepredávajte na túto výstavu vstupenky. Ukončením vašej účasti na tejto výstave sa postavíte na stranu ľudskosti!

Ako ľudstvo od nepamäti zdôrazňujeme morálny príkaz pochovávať mŕtvych. Výstava sa protiví tomuto vznešenému príkazu svedomia a popiera ľudskú dôstojnosť vystavovaných zosnulých. Žiadame spoločnosť Concert Europe Ltd, zastavte túto výstavu! Doprajte vystavovaným zosnulým večný odpočinok a zabezpečte ich dôstojné pochovanie! 

S pozdravom,

Vaše meno