Žiadam zasielať HFI správy

Potratoví aktivisti zneužívajú krízu

Žiadajú domáce chemické potraty, aj zrušenie pravidiel, ktoré chránia matku pred unáhlených rozhodnutím.

 

„Nikdy nepremárnite vážnu krízu. A čo tým myslím je to, že je príležitosťou spraviť veci, o ktorých ste si predtým mysleli, že ich spraviť nemôžete.“ Tieto slová vyslovil Rahm Emanuel, vedúci služobného úradu prezidenta Baracka Obamu. Zdá sa, že jeho výrok verne vystihuje zmýšľanie potratových aktivistov v dnešných krízových časoch.

Veľká Británia napríklad využila krízu na to, aby zlegalizovala domáce chemické potraty. Stačí telefonát s lekárom, alebo videohovor, napríklad cez Skype, a chemický potrat sa môže spraviť doma bez dohľadu lekára, aj so všetkými rizikami pre zdravie matky. Britské zákony pritom nič také nedovoľujú.

Najskôr (23. marca) britská vláda zverejnila, že umožní chemické potraty doma, no ešte v ten istý deň oznam stiahla s odôvodnením, že šlo o omyl. Pro-potratové organizácie spustili krik, na čo minister zdravotníctva povedal, že domáce chemické potraty povolia. V parlamente zas jasne poprel, že by takáto zmena mala nastať, pričom sa hovorilo najmä o riziku pre zdravie tehotných mamičiek. No 30. marca hovorca ministerstva oznámil, že domáce chemické potraty umožnené predsa len budú.

Po chemickom potrate je až štyrikrát viac zdravotných komplikácií ako pri chirurgickom potrate (20% oproti 5,6%) a až 5,6% matiek po chemickom potrate musí absolvovať následné chirurgické dočistenie maternice (oproti 0,2% matiek po chirurgickom potrate).

Časť žien musí ísť po chemickom potrate na pohotovosť, najčastejšie kvôli silnému krvácaniu, pričom mnohé potrebujú infúziu krvi. Tá samozrejme chýba niekde inde.

Proti legalizácii domácich potratov v Británii sa ohradili viaceré pro-life organizácie, ktoré chystajú žalobu na súd pre neústavnosť. Andrea Williams z Christian Legal Center uviedla, že ide o „najväčšiu zmenu potratovej legislatívy za viac ako 50 rokov, ktorá bola prijatá bez akéhokoľvek demokratického alebo parlamentného dohľadu. Je to škandalózny čin.“

Biskup John Sherrington, hovorca pre otázky života, uviedol, že „tieto opatrenia ďalej ohrozia ženy, ktoré sú napríklad tlačené do potratu násilnými partnermi a konajú bez riadneho poučenia.“

Včera prijalo podobné pravidlá aj Írsko.

Britskí a írski zástancovia potratov teda krízu nepremárnili.

Pro-choice aktivisti: Hurá, kríza!

Potratoví aktivisti chcú tento britský „úspech“ napodobniť v celej Európe. Stovka európskych pro-choice organizácií včera zverejnila výzvu s názvom: Európske vlády musia zabezpečiť bezpečný a rýchly prístup k potratovej starostlivosti v čase COVID-19 pandémie.

Vo výzve sa nechali poriadne uniesť. Chvália krajiny, ktoré už zlegalizovali chemické potraty cez telefón a vyzývajú aj ostatné krajiny, aby sa pridali. Šesť európskych krajín, ktoré dosiaľ chránia život od počatia vyzvali, aby potraty zlegalizovali.

Žiadajú zjednodušiť procedúry vedúce k potratu a zabezpečiť, aby výhrada svedomia lekárov nijako neovplyvnila dostupnosť potratu. Žiadajú zrušiť čakacie doby na potrat (na Slovensku platí 48 hodinová lehota) a buď umožniť poučenie cez telefón, alebo ho úplne zrušiť.

Potrat má byť považovaný za nevyhnutnú a časovo senzitívnu zdravotnú starostlivosť, a vlády majú zabezpečiť včasnú dostupnosť umelých potratov. Žiadajú prístup k chemickému potratu v každej krajine, a to tak, že lekári predpíšu tabletky na základe telefonického rozhovoru, a matka užije všetky potratové tabletky doma, kde aj potratí.

Dokonca chcú, aby chemický potrat mohli zabezpečiť obvodoví lekári a pôrodné sestry.

A samozrejme, žiadajú vlády, aby odmietli návrhy na obmedzenie potratov v čase pandémie.

Nech žije kríza!

Zdá sa, akoby pre týchto ľudí bol potrat to najsvätejšie právo. Nevadí, že nemôžeme cestovať, zhromažďovať sa, sláviť omše. Toto všetko musíme strpieť, ale potratov sa žiadne obmedzenie nesmie dotknúť. Tie musia byť zabezpečené, a možnosti ich dostupnosti ešte viac rozšírené.

Výzvu podpísali aj tri organizácie zo Slovenska: Občan, demokracia a zodpovednosť, Možnosť voľbyŽenské kruhy. Tie sa tiež tvária, akoby bol potrat nevyhnutná zdravotná starostlivosť, ktorej dostupnosť treba dnes rozšíriť, a všetky opatrenia, ktoré chránia matku pred unáhlených rozhodnutím zrušiť.

Lenže potrat nie je ani nevyhnutný, ani nie je zdravotným zákrokom. Tehotenstvo predsa nie je nijaká choroba. Toto potvrdil aj náš Ústavný súd, ktorý vo svojom náleze v otázke potratov na žiadosť konštatoval, že „prerušenie tehotenstva podľa § 4 tohto zákona nie je zdravotným zákrokom.“ (§ 4 upravuje potraty na žiadosť.)

Je nechutné, ako sa pro-choice aktivisti snažia krízu zneužiť na ďalšiu legalizáciu zabíjania nenarodených detí.

Dá sa to aj inak

Iný spôsob uvažovania ukázali niektoré americké štáty, napríklad Texas a Ohio.

Na základe odporúčaní centrálnych autorít jednotlivé americké štáty zrušili chirurgické zákroky, ktoré nie sú potrebné na ochranu života alebo zdravia pacientov. Cieľom je obmedziť šírenie nákazy, ale aj šetriť ochranné pomôcky, nemocničné kapacity a sily zdravotníkov na boj s nákazou. Mnohé z týchto štátov však stanovili výnimky pre potraty. To znamená, že mnohé zdravotné zákroky musia počkať, ale potraty sa môžu robiť aj ďalej.

Výnimku predstavujú napríklad Texas a Ohio, ktoré neuhli potratovej lobby a potrebné ochranné opatrenia vynucujú aj voči potratovým klinikám.


Texaský guvernér Greg Abbott zakázal všetky operácie, ktoré nie sú nevyhnutné, vrátane umelých potratov. Foto: Gage Skidmore, flickr.com, CC BY-SA 2.0

Texaský guvernér Greg Abbott prijal 22. marca  ochranné nariadenie na odloženie všetkých operácií, ktoré nie sú okamžite nevyhnutné na nápravu vážneho zdravotného stavu, alebo na ochranu života alebo zdravia pacienta. Potraty v ňom výslovne nespomenul.

Nasledujúci deň vydal vyjadrenie Generálny prokurátor Ken Paxton, v ktorom už výslovne povedal, že guvernérove nariadenie sa vzťahuje aj „na všetky umelé potraty, ktoré nie sú medicínsky nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia matky.“ Súčasne dodal, že voči tým, ktorí porušia nariadenie, bude „právo uplatnené v plnej sile“.

Nariadenie guvernéra Abbotta bolo potratovými aktivistami spochybnené na súde. Prvostupňový súd síce nariadenie zrušil, no odvolací súd dňa 7. 4. 2020 toto nariadenie potvrdil. V Texase sa teda potraty na žiadosť nemôžu robiť.

Aj v štáte Ohio prijali podobné ochranné nariadenie, ktorým sa zakázali operácie, ktoré nie sú nevyhnutné. Takými sa myslia operácie, ktoré môžu byť oddialené bez rizika pre súčasné alebo budúce zdravie pacienta.

Generálny prokurátor štátu Ohio David Yost následne poslal list potratovým klinikám, v ktorom napísal, že musia prestať vykonávať chirurgické potraty, ktorých odklad nepredstavuje riziko pre súčasné alebo budúce zdravie pacientky.

Texas, Ohio a niektoré ďalšie štáty dokazujú, že boj proti korona vírusu berú vážne, a nemienia z neho robiť ústupky kvôli tlaku potratového biznisu.

No ako vidieť na príklade niektorých európskych krajín a pro-potratových organizácií, epidémia koronavírusu je pre niekoho príležitosťou na rozširovanie možností zabíjania nevinných ľudí. Takéto cynické zneužívanie krízovej situácie treba rázne odmietnuť.

 

Článok vyšiel na Postoj.sk

Ilustračná fotka: Gustavo Fring na Pexels