Žiadam zasielať HFI správy

Menej sobášov a menej rozvodov. To je bilancia roku 2020

Ako sa zmenilo množstvo sobášov, rozvodov a návrhov na rozvod oproti predchádzajúcim rokom?

Predbežné údaje ukazujú, že pandémia a lockdown znížili počet sobášov, ale aj rozvodov na Slovensku.

Tieto zistenia vyplývajú z predbežných údajov zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky v databáze DATACube. Tá zhromažďuje dáta podľa obdobia (mesiaca) doručenia na Štatistický úrad SR, nie podľa dátumu, kedy k danej udalosti došlo (napr. dátum rozvodu). Preto budú konečné údaje málinko odlišné a údaje použité v tomto článku treba považovať za predbežné. Na celkové zhodnotenie sobášnosti a rozvodovosti v roku 2020 si ešte musíme počkať.

Menej sobášov

Napriek tomu je zjavné, že jarný lockdown, ktorý začal v polovici marca a postupne sa uvoľňoval až do júna, priniesol výrazné zníženie sobášnosti. Počet sobášov v mesiacoch marec až jún 2020 klesol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 o 54 percent. Mesiace august a september boli lepšie, dostali sa mierne nad úroveň predchádzajúceho roka a kopírovali hodnoty z roka 2018.

Počas prvých desiatich mesiacov roka 2020 (za ktoré sú v súčasnosti dostupné údaje) bolo reportovaných 21 689 sobášov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 je to o 5 032 sobášov (19 percent) menej, a v porovnaní s rokom 2018 o 6 417 sobášov (23 percent) menej.

Zdroj: Štatistický úrad SR  

Je pravdepodobné, že časť sobášov bola odložená na neskôr, keď sa situácia s koronavírusom zlepší a bude možné opäť robiť veľké svadby. V každom prípade, zníženie sobášnosti nie je dobrá správa, pretože manželstvo je práve tou inštitúciou, ktorá pomáha prekonávať náročné životné situácie, akými sú aj sociálne a iné ťažkosti v čase pandémie. 

Menej rozvodov

V období lockdownu došlo aj k výraznému poklesu počtu rozvedených manželstiev, hoci v druhej polovici roka bol zaznamenaný ich nárast. V mesiacoch marec až máj 2020 došlo k poklesu počtu rozvodov o 45 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019. Naopak, v mesiacoch júl až september došlo k nárastu počtu rozvodov o 22 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019.

Celkovo bolo za prvých desať mesiacov roka 2020 reportovaných 6 927 rozvodov, čo je o 894 rozvodov (11 percent) menej ako za rovnaké obdobie v roku 2019 a o 899 rozvodov (11 percent) menej ako v roku 2018.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Je zjavné, že pokles počtu rozvodov v čase lockdownu súvisí s obmedzením činnosti súdov, ktoré rozhodujú o rozvode. Čiastočne bol tento pokles dobehnutý v druhej polovici roka. Údaje za mesiace november a december zatiaľ nie sú známe, no vzhľadom na zhoršujúcu sa epidémiu je možné očakávať, že rok 2020 predchádzajúce roky v počte rozvodov nedobehne. Odložené rozvodové konania sa skončia z väčšej časti v tomto roku, dá sa preto očakávať, že v roku 2021 počet rozvodov oproti vlaňajšku narastie (za predpokladu, že súdy budú pojednávať).

Menej bolo aj návrhov na rozvod

Pre posúdenie otázky, aký má pandémia vplyv na rozvodovosť je dôležité pozrieť sa najmä na iný ukazovateľ, a to množstvo podaných návrhov na rozvod. V minulosti sa opakovane objavovali názory, že lockdown prispeje k zvýšeniu rozvodovosti, pretože vynútené trávenie množstva spoločného času prehĺbi rozpory medzi manželmi.

V článku Lockdown skôr stmeľuje vzťahy a posilňuje manželstvo som už písal o výskumoch z Veľkej Británie a USA, ktoré zistili, že lockdown mal skôr pozitívny vplyv na manželstvá a autori spomínaných štúdií neočakávajú, že pandémia spôsobí rozvodový boom.

To isté môžeme vidieť aj na predbežných údajoch o počte podaných návrhov na rozvod na Slovensku, ktoré zhromažďuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Vyplýva z nich, že v mesiacoch marec až máj 2020 bolo reportovaných o 28 percent menej návrhov na rozvod ako v rovnakom období v roku 2019. V júni a júli bol zaznamenaný mierny nárast, a v mesiacoch august až október mierny pokles, oproti rovnakým obdobiam v predchádzajúcich rokoch.

Celkovo bolo za prvých desať mesiacov roka 2020 hlásených 9 025 návrhov na rozvod, čo predstavuje pokles o 10 percent oproti roku 2019, respektíve 11 percent oproti roku 2018.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Z týchto údajov sa zdá, že pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia budú mať skôr pozitívny vplyv na stabilitu manželstva a znižovanie rozvodovosti.

Aj v minulosti sa ukázalo, že počas krízy došlo k poklesu rozvodovosti, napríklad v USA počas recesie v roku 2009 poklesla rozvodovosť o 7 percent. Na jednej strane je pravda, že viac spoločne stráveného času znamená aj viac konfliktov. To je logické, veď konflikty sú bežnou súčasťou medziľudských vzťahoch, keď s niekým trávime viac času, prirodzene vzniká aj viac konfliktných situácií. No spoločne strávený čas je súčasne aj investíciou do vzťahu. Zdá sa, že v čase lockdownu a krízy sú si manželia vo väčšej miere ako inokedy vzájomnou oporou, čo prispieva aj k utuženiu ich vzťahu.


Článok vyšiel v denníku Štandard.