Žiadam zasielať HFI správy

TS: Bratislava bude opäť pochodovať za život

 
V Bratislave sa v nedeľu 24. Septembra 2023 o 15:00 na Hlavnom námestí uskutoční pochod Bratislava za život. Cieľom pochodu je osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí. Hlavným mottom tohto ročníka je heslo „VOLÍM (SI) ŽIVOT“. Hlavnými organizátormi sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu nad podujatím prebrala Bratislavská arcidiecéza.
 
Manifest podujatia deklaruje odhodlanie budovať kultúru života založenú na tom, že každý ľudský život má nesmiernu hodnotu v každej jeho fáze, od počatia až po prirodzenú smrť. „Uvedomujeme si, že dnes ohrozujú život a dôstojnosť človeka mnohé ohrozenia, vrátane vojny, násilia, ale aj eutanázie, prenájmu materníc, umelého oplodnenia, skladovania a usmrcovania embryí, či sociálnej nespravodlivosti. Chceme bojovať proti všetkým takýmto ohrozeniam. Teraz však zdôrazňujeme potrebu odstrániť hlbokú nespravodlivosť v našej spoločnosti voči najmenším z nás, ktorou je umelý potrat,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.
 
„Život nenarodených detí treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí. Túto spravodlivú požiadavku chceme vniesť do spoločnosti práve v období, kedy rozhodujeme o charaktere našej krajiny,“ povedal Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa.
 
Organizátori si uvedomujú, že ochrana nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré idú ruka v ruke. „Prvý pilier zabezpečujúci zlepšenie súčasného stavu je napravenie abnormálnej situácie zavedenej komunistickým režimom, kedy je určitej skupine ľudí upierané najzákladnejšie ľudské právo na život. Druhým pilierom, ktorý ide ruka v ruke so zákonnou ochranou nenarodených je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi, keďže ekonomické dôvody patria  medzi časté dôvody, pre ktoré matky zvažujú umelé ukončenie tehotenstva,“ dodal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.
 
Organizátori zdôrazňujú, že na Slovensku fungujú dlhé roky organizácie, ktoré poskytujú pomoc matkám v núdzi, ktoré sú rôznymi osobami či okolnosťami tlačené do potratu. Sú to napríklad: Nesúdime. Pomáhame, Alexis poradňa, Zachráňme životy, Áno pre život či Spišská katolícka charita. Je potrebné šíriť o nich povedomie a verejne vyzdvihnúť všetkých ľudí i organizácie, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú matkám v núdzi.
 
Nástrojom na ochranu nenarodených detí je však aj úprava legislatívnej ochrany každého ľudského života. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Potrebujeme o tých riešeniach ako celá spoločnosť vedieť a aktívne ich ponúkať, aby sa o nich matky v núdzi dozvedeli, aby pre ne bol potrat „unthinkable“, teda aby im ani na um neprišiel napriek zložitej situácii,“dodal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.
 
„Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v ľudských právach. Ústava SR hovorí, že život človeka je hodný ochrany už pred narodením. Zákony zavedené komunistickou diktatúrou v našej spoločnosti zanechali krutú nespravodlivosť, keď dovoľujú usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva a ak existuje podozrenie napr. na genetické postihnutie, tak ešte dlhšie. Vždy sa budeme zasadzovať za skončenie tejto nespravodlivosti. Cieľ, ktorý presadzujeme, je ochrana každého ľudského života už od počatia a bez akejkoľvek diskriminácie,“ dodal Juraj Šúst.
 
Práve podpora pro-life legislatívy je podľa organizátorov podporou skutočnej, autentickej demokracie, keďže je založená na objektívnom hodnotovom poriadku.
 
 
Podujatie začne zhromaždením, na ktorom vystúpia osobnosti z radov lekárov, právnikov, akademickej sféry, Cirkvi, verejných inštitúcií a občianskeho života, predstaviteľov médií i pro-life organizácií zo Slovenska i zo sveta. Súčasťou programu budú aj vystúpenia umelcov vrátane programu pre deti. A príde aj kúzelník :)
 
 
Politických kandidátov a ich podporovateľov srdečne pozývame taktiež na naše podujatie, avšak dovoľujeme si ich požiadať, aby vlajky či transparenty politických strán na podujatie neprinášali.