Žiadam zasielať HFI správy

Zlý deň v parlamente: končia zákony o rodičovských právach, o pochovávaní potratených detí aj o príspevku pre tehotné absolventky

Dnes bol v parlamente zlý deň. Poslanci „hodili do koša“ viaceré dobré zákony, medi nimi aj zákon o pochovávaní potratených detí, zákon o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, zákon o finančnej podpore činnosti cirkví, a napokon aj novelu školského zákona, ktorá mala upraviť rodičovské práva vo výchove (tento zákon mal ale trochu iný osud, píšem o ňom na konci článku).

Čo sa vlastne stalo?


Pred hlasovaním o 11-tej hodine navrhol poslanec Susko (SMER-SD) procedurálny návrh, aby sa schôdza ukončila hneď po tom, ako sa dohlasuje o doposiaľ prerokovaných zákonoch. To znamená, že o zákonoch, ktoré neboli doteraz prerokované, sa rokovať a hlasovať už nebude.

Medzi tie patria aj vyššie spomínané zákony, ktoré už raz boli blokované, a to na minulej schôdzi.

Parlament rozhodnutím o predčasnom skončení poslednej riadnej schôdze spôsobil, že sa tieto zákony už neprerokujú. Jediná možnosť ako to zvrátiť je, že by sa otvorila mimoriadna schôdza s týmito bodmi programu. Či ale na to bude politická vôľa je otázne.

Zo 145 prítomných poslancov za skončenie schôdze hlasovalo 85 poslancov z klubov SMER-SD, SaS, Sme rodina, a viacerí nezaradení poslanci, vrátane poslancov Republiky, HLAS-SD, Filip Kuffa a Tomáš Taraba zo Život-NS a Tomáš Valášek z PS.
 
Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=50737

Zablokovali aj zákon o rodičovských právach

Poslanci dnes znemožnili aj hlasovanie o zákone poslanca Vašečku, ktorý mal chrániť práva rodičov kontrolovať výchovu v oblasti sexuálneho správania v škole.

O zákone sa síce mohlo hlasovať, pretože tento zákon bol prerokovaný. Pri tomto zákone bol však predložený technický pozmeňujúci návrh, ktorým sa menilo označenie paragrafu (z dôvodu, že medzičasom bol iným zákonom prijatý paragraf s rovnakým označením).


Keďže pozmeňujúci návrh bol predložený pred menej ako 48 hodinami, hlasovalo sa najskôr o tom, či je možné 48 hodinovú lehotu skrátiť. A práve tu nastal skrat – strana SMER-SD, ktorá v prvom čítaní zákon podporila, sa zdržala hlasovania. Poslanec Ján Podmanický uviedol, že šlo z jeho strany o nedorozumenie. Návrh neprešiel, čo zablokovalo hlasovanie o samotnom zákone.

Na konci hlasovania sa ešte poslanec Vašečka pokúsil vyriešiť situáciu stiahnutím pozmeňovacieho návrhu a procedurálnym návrhom, predsedajúci Peter Pčolinský však o návrhu nedal hlasovať a schôdzu ukončil.

Kľúčové hlasovanie, kvôli ktorému sa dnes nedalo pokračovať v hlasovaní o zákone nájdete tu: podľa mien poslancov, grafy podľa klubov.