Žiadam zasielať HFI správy

Z denníkov dobrej smrti (I.)

„Bez ohľadu na to ako sa človek zmenil, vždy bude musieť zaplatiť za to, čo vykonal.“ Výrok nám pripomína, že za svoje činy musíme niesť zodpovednosť, a či už chceme alebo nie, minulosť nám ich veľmi rada pripomenie. Minulosť je neoddeliteľne spojená nie len s nami ako človečenstvom, ale aj s tým, čo sme po sebe zanechali. Naše teórie, diela, umenie, veda, právo, filozofia, to všetko je nositeľom svojej vlastnej histórie, vlastného príbehu. História všetkého nám pomáha chápať našu prítomnosť. Je ako svetlo hviezd. Vnímame ho tu a teraz, ale pritom vieme, že ide o pekne starú záležitosť, vlečúcu sa vesmírom milióny rokov.

Zámerom tohto úvodného príspevku je dať priestor na prehovor pani minulosti. Nechať ju hovoriť k aktuálnej a pre nás často trpkej, nepríjemnej a tabuizovanej téme menom eutanázia. Vyzliecť eutanáziu z jej „humánneho rúcha“ a ukázať jej staré jazvy?

Čítať ďalej...

Kniha Ako chrániť život?

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v septembri vydal publikáciu Ako chrániť život?. Ide o knihu, v ktorej štyria pro-life právnici píšu o súčasnom stave právnej ochrany života na Slovensku a hľadajú možnosti zlepšenia tohto stavu. Zameriavajú sa hlavne na otázku ochrany života detí pred narodením, a to v kontexte slovenskej i medzinárodnej právnej úpravy. Ich texty odzneli ako príspevky na kolokviu, ktoré sa konalo v apríli 2012 v Bratislave.

Čítať ďalej...

Vývoj vo veci registrácie potratových tabletiek

Prehľad aktivít Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku

12. 4. 2017    Registrácia prípravku Mifegyne bola zrušená.

apríl 2016 až apríl 2017 - Ministerstvo zdravotníctva vytklo ŠÚKL procesné nedostatky vo veci zrušenia registrácie Mifegyne. ŠÚKL zopakoval konanie o zrušení registrácie, v ktorom registráciu zrušil, s čím vyjadrilo súhlas aj Ministerstvo zdravotníctva.

28. 4. 2016    Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že očakáva, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zruší registráciu prípravku Mifegyne.

22. 4. 2016    HFI zaslalo list ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi so žiadosťou o stretnutie vo veci predĺženia registrácie prípravku Mifegyne.

18. 4. 2016    Na stretnutí zástupov HFI a Bratislava za život sa riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Mazag vyjadril, že v otázke žiadosti o udelenie výnimky zo zrušenia registrácie prípravku Mifegyne požiada o zaujatie stanoviska ministerstvo zdravotníctva.

Február až Apríl 2016  Držiteľ registrácie prípravku Mifegyne požiadal o výnimku z pravidla zrušenia registrácie lieku. Prebieha rozhodovací proces, či Štátny ústav pre kontrolu liečiv výnimku udelí, alebo nie.

12. 2. 2016   Registrácia prípravku Mifepristón (pôvodný názov Medabon) bola zrušená.

Okt./Dec. 2015  Uplynuli 3 roky od registrácie potratových prípravkov Mifepristón (pôvodný názov Medabon) a Mifegyne. Ani jeden z prípravkov nebol počas tejto doby uvedený na trh Slovenskej republiky. Oba prípravky sa tak dostali na zoznam Sunset Clause a začal sa proces zrušenia ich registrácie.

Rok 2013

31. 10. 2013 Z ministerstva zdravotníctva sme dostali odpoveď na našu skoršiu žiadosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR nenotifikovalo Európskej komisii vnútroštátne právne predpisy. Podľa ministerstva je vraj dôvod ten, že pri preberaní smernice 2001/83/ES neboli do vtedy platnej legislatívy včlenené ustanovenia, ktorými by sa zakazoval alebo obmedzoval predaj, dodávanie alebo používanie prostriedkov vyvolávajúcich potrat.

2. 7. 2013      HFI pripravilo list ministerke zdravotníctva s viacerými zásadnými požiadavkami vo veci potratových tabletiek. List bol odoslaný ako spoločný list 26 organizácií. ...

Čítať ďalej...

Hranice vlastného tela

„Každá žena si smie so svojím telom robiť, čo chce.“ Tento výrok v rozličných podobách vidieť a počuť pomerne často, spravidla z úst prívržencov prúdu pro-choice („za možnosť voľby“). A ja si myslím, že na ňom niet ničoho zvláštneho, pozoruhodného alebo nebodaj sporného.

Čítať ďalej...

Fotoreportáž z Bratislava za život

V sobotu 16. marca sa konalo zhromaždenie a pochod Bratislava za život. Prinášame vám fotoreportáž z tejto akcie, ktorú spoluorganizovalo aj HFI. Zišlo sa nás viac ako 2 000 a bolo nám všetkým veľmi dobre.

Čítať ďalej...

Európska komisia vetovala iniciatívu občanov “Jeden z nás”

Dňa 28. mája, počas svojho posledného dňa v úrade, bývalá “Barrosova Komisia” vetovala iniciatívu občanov Jeden z nás, najväčšiu petíciu v histórii európskych inštitúcií. Táto iniciatíva, formálne podporená dvomi miliónmi ľudí v Európe, je najväčšou petíciou v európskej histórii. Požaduje, aby Brusel viac nefinancoval akékoľvek praktiky, ktoré ničia ľudský život pred narodením.

Európska iniciatíva občanov je mechanizmus participatívnej demokracie vytvorený Lisabonskou zmluvou, prostredníctvom ktorého millión občanov môže iniciovať zavedenie legislatívneho návrhu v európskych inštitúciách.

Čítať ďalej...

Výsledky podpisovej akcie za zrušenie registrácie potratových tabletiek

Predseda HFI Patrik Daniška dnes zaslal riaditeľovi ŠÚKL list, kde ho informuje o priebehu Výzvy proti registrácii potratových tabletiek v SR, ktorú k dnešnému dňu podporilo už viac ako 5 500 ľudí. HFI zároveň žiada riaditeľa ŠÚKL o zrušenie registrácií potratových tabletiek z dôvodu ich nezákonnosti, pričom ho upovedomilo aj o stanovisku ministerky zdravotníctva, ktoré publikoval Slovenský rozhlas.

Čítať ďalej...

Na pochode Bratislava za život sa zúčastnili tisíce ľudí

Tisíce ľudí dnes (13.4.2014) popoludní podporilo v uliciach Bratislavy ochranu ľudského života od jeho počiatku. K príjemnej atmosfére druhého ročníka Bratislava za život prispeli aj Simona Martausová a Robo Opatovský. Podľa organizátorov sa na pochode zúčastnilo 9 tisíc ľudí, podľa odhadu niektorých účastníkov bola účasť až 15 tisíc ...

Čítať ďalej...

Riziká chemického potratu

V súvislosti s diskusiou o protizákonnej registrácii potratových tabletiek sa rieši aj otázka dopadov chemických potratov na zdravie žien. Jednou z najnovších štúdií, ktoré porovnávajú chirurgický a chemický potrat, je fínska štúdia z roku 2009.1 Autori mali k dispozícii databázu 42 619 žien z rokov 2000-2006. Z týchto žien 22 368 podstúpilo chemický potrat a 20 251 chirurgický potrat do 63 dňa tehotenstva. Tiež mali k dispozícii zdravotné záznamy z národného zdravotného registra a tak mohli vedci sledovať, čo sa s týmito ženami dialo 42 dní po umelom potrate. Ako to teda vyzeralo?

Čítať ďalej...

Mandát z Košíc

Dňa 22. septembra 2013 sa v Košiciach udialo niečo výnimočné. Ešte asi chvíľu potrvá, aby sme vedeli vyhodnotiť, aký bude celkový dosah a význam prvého Národného pochodu za život. Bude to do určitej miery závisieť aj od toho, ako s týmto košickým mandátom k ochrane života a rodiny naložíme ďalej.

 

Čítať ďalej...

Výzva proti registrácii potratových tabletiek v SR

Na Slovensku sú registrované potratové tabletky Mifegyne a Medabon. Obe tieto tabletky sa používajú ako abortívum v prvých mesiacoch tehotenstva, teda ako alternatíva k chirurgickému potratu.

Rozhodli sme sa zorganizovať výzvu proti registrácii potratových tabletiek. Naším cieľom je odkázať našim predstaviteľom, že s registráciou potratových tabletiek nesúhlasíme.
Budeme radi, ak výzvu podporíte na nasledovnej adrese.

Výsledok výzvy zašleme kompetentným predstaviteľom SR do 28. januára 2013. Svoje podpisy však môžete pripojiť aj po tomto termíne.

Čítať ďalej...

Národný pochod za život 2013 vo fotkách

Foto: Andrej Legutský

Čítať ďalej...

Iniciatíva „Jeden z nás“

Európsku iniciatívu občanov „Jeden z nás“ je možné podpísať už aj na Slovensku. Snahou iniciatívy „Jeden z nás“ je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.

Čítať ďalej...

Seminár o potratových tabletkách

Vypočujte si audio nahrávky zo seminára

HFI pripravilo Seminár o potratových tabletkách, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 6. júna o 19:00 v Mirbachovom paláci v Bratislave.

Cieľom seminára bolo

- pomenovať problémy súvisiace s registráciou potratových tabletiek Mifegyne a Medabon na Slovensku, ktorá prebehla koncom minulého roka
- zhrnúť medicínske riziká spojené s užitím potratových tabletiek
- naznačiť možné riešenia súčasného stavu
- prispieť k celospoločenskej diskusii na túto tému

Na seminári vystúpili europoslankyňa MUDr. Anna Záborská, Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. a Mgr. Patrik Daniška.

Zvukové nahrávky z jednotlivých prednášok si môžte vypočuť tu.

Čítať ďalej...

Antikoncepcia a sterilizácie za štátne peniaze

Zdroj: morgueFile.comMinisterstvo práce prišlo s návrhom preplácať z verejných prostriedkov antikoncepciu a sterilizácie osobám žijúcim v tzv. vylúčených spoločenstvách (ide prevažne o Rómov). Toto opatrenie by sa potenciálne mohlo vzťahovať až na 700 sídelných komunít, v ktorých žije približne 200 000 ľudí. Zámer ministerstva bol taký, že by sme mali prispievať cez úrady práce a zdravotné poisťovne.

Čítať ďalej...