Žiadam zasielať HFI správy

Európska komisia vetovala iniciatívu občanov “Jeden z nás”

Správa prevzatá z www.oneofus.eu.

Dňa 28. mája, počas svojho posledného dňa v úrade, bývalá “Barrosova Komisia” vetovala iniciatívu občanov Jeden z nás, najväčšiu petíciu v histórii európskych inštitúcií. Táto iniciatíva, formálne podporená dvomi miliónmi ľudí v Európe, je najväčšou petíciou v európskej histórii. Požaduje, aby Brusel viac nefinancoval akékoľvek praktiky, ktoré ničia ľudský život pred narodením.

Európska iniciatíva občanov je mechanizmus participatívnej demokracie vytvorený Lisabonskou zmluvou, prostredníctvom ktorého millión občanov môže iniciovať zavedenie legislatívneho návrhu v európskych inštitúciách.

Výbor iniciatívy Jeden z nás vyjadruje hlboké sklamanie voči hluchej Komisii, ktorá urobila rozhodnutie v rozpore s etickými a demokratickými požiadavkami. Zatiaľ čo každý návrh inicitívy je kontrolovaný Komisiou pred otvorením podpisovania, Barrosova Komisia si nárokuje na právo veta voči iniciatívam, ktoré úspešne získali požadovanú ľudovú podporu. Moc takéhoto veta je nelegitímna a protidemokratická, nakoľko verdikt nad obsahom iniciatívy môže vyniesť Európska legislatúra a nie Komisia, inak by mechanizmus Európskej iniciatívy občanov nemal zmysel.

Je to neoprávnené VETO, ktoré neberie do úvahy účel požiadavky: Odpoveď Komisie je pokrytecká a pohŕdavá, nakoľko predstiera, že nerozumie účelu požiadavky a pozostáva z tridsiatich strán sebauspokojenia svojou vlastnou politikou. Komisia si želá pokračovanie neetických a zastaralých praktík, vrátane potratu v rozvojových krajinách, a to aj v tých štátoch, kde je zakázaný zákonom.

Je to neprávnené VETO, ktoré bagatelizuje demokratický postup: Komisia, namiesto toho, aby uznala úspech Iniciatívy a posunula ju do Európskeho parlamentu a Rady Európy, zneužila svoju moc formálnej kontroly na to, aby vyniesla rozsudok o politických možnostiach “Jeden z nás” a aby zablokovala túto procedúru. Komisia urobila z mechanizmu Európskej iniciatívy občanov frašku, kým poslanci na rozdiel od nej chceli, aby sa z nej stal skutočný nástroj participatívnej demokracie. Komisia tak svedčí o absencii demokratickej kultúry.

Pre Výbor iniciatívy občanov “Jeden z nás” sa procedúra neskončila: je pravdepodobné, že sa rozhodnutie Komisie dostane pred Súd pre ľudské práva v Luxemburgu, ktorý uznáva rešpekt voči ľudskému životu od počatia, a okrem toho – nový parlament vypočuje budúcu Komisiu, umožniac jej vrátiť rešpekt voči iniciatíve občanov do stredu diskusie, a žiada európske inštitúcie, aby boli etickejšie a demokratickejšie.

Za Výbor iniciatívy občanov Jeden z nás: Gregor Puppinck

Stanovisko Anny Záborskej

Tlačová správa Európskej komisie