Žiadam zasielať HFI správy

Výsledky podpisovej akcie za zrušenie registrácie potratových tabletiek

Predseda HFI Patrik Daniška dnes zaslal riaditeľovi ŠÚKL list, kde ho informuje o priebehu Výzvy proti registrácii potratových tabletiek v SR, ktorú k dnešnému dňu podporilo už viac ako 5 500 ľudí.

HFI zároveň žiada riaditeľa ŠÚKL o zrušenie registrácií potratových tabletiek z dôvodu ich nezákonnosti, pričom ho upovedomilo aj o stanovisku ministerky zdravotníctva, ktoré publikoval Slovenský rozhlas. Jedná sa o správu z rokovania zdravotníckeho výboru, na ktorom sa ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská vyjadrila, že „V tejto chvíli naša vyhláška nepozná chemické prerušenie tehotenstva, takže pokiaľ by lekár aplikoval tento liek, skutočne sa dopúšťa porušenia zákona. Nie je možné legálne vykonať chemické prerušenie tehotenstva.“ 

Teší nás, že ministerka zdravotníctva uznala problematickosť týchto registrácií na Slovensku. Teraz je dôležité, aby tieto nezákonné registrácie boli zrušené. Ide tu o závažný politický a právny problém, ktorý je potrebné doriešiť. HFI preto vyzýva ŠÚKL, ale aj ministerku zdravotníctva, aby nezákonné registrácie zrušili.