Žiadam zasielať HFI správy

Vývoj vo veci registrácie potratových tabletiek

Prehľad aktivít Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku

12. 4. 2017    Registrácia prípravku Mifegyne bola zrušená.

apríl 2016 až apríl 2017 - Ministerstvo zdravotníctva vytklo ŠÚKL procesné nedostatky vo veci zrušenia registrácie Mifegyne. ŠÚKL zopakoval konanie o zrušení registrácie, v ktorom registráciu zrušil, s čím vyjadrilo súhlas aj Ministerstvo zdravotníctva.

28. 4. 2016    Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že očakáva, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zruší registráciu prípravku Mifegyne.

22. 4. 2016    HFI zaslalo list ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi so žiadosťou o stretnutie vo veci predĺženia registrácie prípravku Mifegyne.

18. 4. 2016    Na stretnutí zástupov HFI a Bratislava za život sa riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Mazag vyjadril, že v otázke žiadosti o udelenie výnimky zo zrušenia registrácie prípravku Mifegyne požiada o zaujatie stanoviska ministerstvo zdravotníctva.

Február až Apríl 2016  Držiteľ registrácie prípravku Mifegyne požiadal o výnimku z pravidla zrušenia registrácie lieku. Prebieha rozhodovací proces, či Štátny ústav pre kontrolu liečiv výnimku udelí, alebo nie.

12. 2. 2016   Registrácia prípravku Mifepristón (pôvodný názov Medabon) bola zrušená.

Okt./Dec. 2015  Uplynuli 3 roky od registrácie potratových prípravkov Mifepristón (pôvodný názov Medabon) a Mifegyne. Ani jeden z prípravkov nebol počas tejto doby uvedený na trh Slovenskej republiky. Oba prípravky sa tak dostali na zoznam Sunset Clause a začal sa proces zrušenia ich registrácie.

Rok 2013

31. 10. 2013 Z ministerstva zdravotníctva sme dostali odpoveď na našu skoršiu žiadosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR nenotifikovalo Európskej komisii vnútroštátne právne predpisy. Podľa ministerstva je vraj dôvod ten, že pri preberaní smernice 2001/83/ES neboli do vtedy platnej legislatívy včlenené ustanovenia, ktorými by sa zakazoval alebo obmedzoval predaj, dodávanie alebo používanie prostriedkov vyvolávajúcich potrat.

2. 7. 2013      HFI pripravilo list ministerke zdravotníctva s viacerými zásadnými požiadavkami vo veci potratových tabletiek. List bol odoslaný ako spoločný list 26 organizácií.

6. 6. 2013      HFI zorganizovalo Seminár o potratových tabletkách. Záznamy z prednášok si môžete vypočuť tu.

5. 6. 2013      Ministerstvo zdravotníctva po protestoch nepozvaných organizácií zrušilo odbornú diskusiu na tému potratových tabletiek.

3. 6. 2013      Ministerstvo zdravotníctva organizuje odbornú diskusiu na tému potratových tabletiek. Bohužial ministerstvo nezahrnulo medzi pozvaných účastníkov viaceré organizácie vrátane HFI, ktoré vyzývajú na zrušenie registrácie potratových tabletiek.

18. 5. 2013    HFI pripravuje Seminár o potratových tabletkách, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. júna o 19:00 v Mirbachovom paláci v Bratislave.

17. 4. 2013    Ministerka volá po celospoločenskej diskusii na tému zavedenie potratových tabletiek do praxe.

18. 3. 2013     Obdržali sme odpoveď od ministerky zdravotníctva, v ktorej nereaguje na naše argumenty a upozornenia. Zároveň nás ubezpečuje, že ministerstvo má nad touto vecou kontrolu a všetko je v poriadku. Ministerka tvrdí, že registráciu nie je potrebné zrušiť.

26. 2. 2013    HFI spolu s Fórom života poslalo ministerke list, v ktorom odmietli stanovisko ministerky a uviedli ďalšie argumenty podporujúce potrebu zrušenia registrácií potratových tabletiek.

11. 2. 2013    HFI dostalo od ministerky zdravotníctva stanovisko k výzve (viac informácií o výzve v tlačovej správe nižšie). Ministerka v ňom priznala, že užívanie potratových tabletiek by bolo v rozpore s našou legislatívou, avšak odmietla registrácie zrušiť.

8. 2. 2013    Tlačová správa

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) zaslal ministerke zdravotníctva JUDr. Zuzane Zvolenskej list, v ktorom ju žiada, aby zabezpečila zrušenie registrácií potratových tabletiek na Slovensku. V liste sa HFI opiera o skutočnosť, že postupy užívania prípravkov schválené počas registrácie sú v rozpore so slovenskou legislatívou, čo potvrdila aj ministerka zdravotníctva: „Pokiaľ by lekár aplikoval tento liek, skutočne sa dopúšťa porušenia zákona. Nie je možné legálne vykonať chemické prerušenie tehotenstva,“ uviedla ministerka Zvolenská pre Slovenský rozhlas.

Napriek nelegálnosti schválených postupov užívania týchto prípravkov Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zatiaľ registrácie nezrušil. Podľa predsedu HFI, Patrika Danišku je takýto postup ŠÚKL nesprávny: „Ak sú tu dôkazy o nelegálnosti schválených postupov, registrácie treba zrušiť. ŠÚKL sa nemôže tváriť, že sa vlastne nič nestalo a ponechať nelegálne registrácie v platnosti.

HFI preto požiadalo ministerku, aby v tejto veci aktívne zasiahla. „ŠÚKL sa dopustil závažného pochybenia, avšak politická zodpovednosť leží v tejto kauze na pleciach ministerstva zdravotníctva a následne aj celej vlády,“ uviedol Daniška. HFI v liste ministerku žiada, aby dohliadla na zrušenie registrácií a zabezpečila tak dodržiavanie zákonnosti v rezorte zdravotníctva.

30. 1. 2013     Predseda HFI Patrik Daniška zaslal riaditeľovi ŠÚKL list, kde ho informuje o priebehu Výzvy proti registrácii potratových tabletiek v SR, ktorú k dnešnému dňu podporilo už viac ako 5 500 ľudí.

HFI zároveň žiada riaditeľa ŠÚKL o zrušenie registrácií potratových tabletiek z dôvodu ich nezákonnosti, pričom ho upovedomilo aj o stanovisku ministerky zdravotníctva, ktoré publikoval Slovenský rozhlas. Jedná sa o správu z rokovania zdravotníckeho výboru, na ktorom sa ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská vyjadrila, že „V tejto chvíli naša vyhláška nepozná chemické prerušenie tehotenstva, takže pokiaľ by lekár aplikoval tento liek, skutočne sa dopúšťa porušenia zákona. Nie je možné legálne vykonať chemické prerušenie tehotenstva.“ 

14. 1. 2013     HFI informovalo o nelegálnych registráciách potratových tabletiek Mifegyne a Medabon. ŠÚKL tieto tabletky zaregistroval koncom roka 2012, pričom ich cieľom je spôsobiť umelé prerušenie tehotenstva medikamentóznym spôsobom.

Rozhodli sme sa zorganizovať výzvu proti registrácii potratových tabletiek. Naším cieľom je odkázať našim predstaviteľom, že s registráciou potratových tabletiek nesúhlasíme.
Budeme radi, ak výzvu podporíte na nasledovnej adrese.

Príloha: Právne problémy súvisiace s registráciou potratových tabletiek v SR