Žiadam zasielať HFI správy

Zástupcovia Národného pochodu za život sa stretli s predsedom NR SR

Zástupcovia Národného pochodu za život sa 3. novembra stretli s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim a diskutovali o krokoch k zabezpečeniu rovnosti v ochrane života pre všetkých a požiadavkách na zlepšenie pomoci pre tehotné matky v núdzi.

Zástupcovia pochodu predstavili predsedovi NR SR víziu Slovenska, v ktorom platí rovnosť v ochrane života všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane nenarodených detí – tak v legislatíve ako aj v praxi. Tlmočili mu túžbu účastníkov oboch národných pochodov po zmenách, ktoré by viedli k zabezpečeniu práva na život pre všetkých a k zabezpečeniu pomoci tehotným mamám v ťažkostiach.

Petra Heretová z Poradne Alexis priblížila predsedovi NR SR najčastejšie dôvody z praxe, ktoré vedú mladé ženy k uvažovaniu nad potratom i  spôsoby ako im pomôcť. Právnik Patrik Daniška poukázal na skutočnosť, že podľa 69% obyvateľov Slovenska by umelý potrat mal byť dovolený len z veľmi vážnych dôvodov, alebo by nemal byť dovolený vôbec. To je priestor pre legislatívu, ktorá bude lepšie chrániť nenarodené deti a ich matky pred umelým potratom. Zástupcovia pochodu odovzdali predsedovi parlamentu leták „Pro-life metro“ o konkrétnej pomoci tehotným mamám a 30 bodový materiál legislatívnych návrhov. Materiál bol vypracovaný ako inšpirácia k tvorbe programov pre politické strany a obsahuje ideové návrhy pre odstraňovanie nespravodlivosti voči nenarodeným deťom a necitlivosti voči tehotným matkám.

Predseda parlamentu ocenil prácu združení, ktoré sa snažia zvlášť mladým ľuďom poskytovať chýbajúce informácie o prenatálnom vývine, rizikách spojených s potratmi a pod. a tiež pomáhať tehotným mamám v krízových situáciách.

Účastníci rokovania sa zhodli na tom, že je potrebné sa zamerať na legislatívne opatrenia, ktoré budú v záujme práva na život znižovať počet umelých potratov a podporovať stabilitu rodín. Zároveň je ale nevyhnutné vytvárať efektívnu sieť pomoci pre tehotné matky, aby nezostali osamotené a bez podpory, a to aj v spolupráci so štátom.

„Vážime si, že predseda NR SR sa s nami stretol a so záujmom s nami diskutoval. Dúfam, že sa nám podarilo priblížiť mu to, čo trápi podporovateľov Národného pochodu za život. Požiadali sme ho, aby sa zastával práva na život pre všetkých. Pretože to, čo môže zlepšiť úctu k životu v našej krajine sú aj vyjadrenia, postoje a konkrétne rozhodnutia významných predstaviteľov,“ uviedol Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Národný pochod za život sa uskutočnil 20. septembra 2015 na Námestí SNP v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom podľa odhadov 70 – 85 tisíc ľudí. Pochod nadviazal na prvý Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými po roku 1989.  Hlavnou myšlienkou Národného pochodu za život je ochrana života a dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.