Žiadam zasielať HFI správy

Nová žena chráni pred potratom

Obyvatelia dvadsiatich okresov s vysokou potratovosťou dostali v týchto dňoch do schránok informačný materiál Nová žena, o zdraví, živote a materstve, ktorý vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. Jeho cieľom je informovať ľudí o rizikách umelého potratu na zdravie a psychiku ženy, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o iných riešeniach neželaného tehotenstva.

Dôvody tejto aktivity vysvetľuje Patrik Daniška, predseda inštitútu: „Mnohé matky sa cítia byť do potratu tlačené inými ľuďmi, alebo okolnosťami. Práve ony po potrate najviac trpia. Aby sa tlaku dokázali vzoprieť, veľmi im pomôže povzbudenie, ale aj kvalitné informácie. Práve o tom je Nová žena.“

Evidovaná potratovosť sa v jednotlivých okresoch Slovenska veľmi líši. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií je na tom najhoršie stredné a južné Slovensko. „Rozdiely medzi okresmi s najnižšou a najvyššou potratovosťou sú viac ako desaťnásobné. Preto sme minulý rok noviny distribuovali do 13 okresov s najvyššou potratovosťou, tento rok pokračujeme do ďalších 20 okresov. Takto sú pokryté už všetky okresy s nadpriemernou evidovanou potratovosťou,“ uvádza Daniška. Kým v minulom roku bol náklad 230 000 výtlačkov, tento rok je to 427 000 výtlačkov.

Obrázok: Počet evidovaných umelých potratov na 1000 žien v reprodukčnom veku podľa ich trvalého bydliska v roku 2016. Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií.

Podľa Danišku mnohí ľudia nerozmýšľajú nad tým, čo by robili, ak by teraz neplánovane otehotneli, a radšej túto otázku vytesňujú. Keď otehotnejú, začnú panikáriť, vec riešia v strese a bez potrebného nadhľadu. Práve preto je podľa neho cenné, keď sa ľudia v predstihu dostanú k odborným informáciám, na základe ktorých si môžu veci v pokoji premyslieť. „Veríme, že časť ľudí si zapamätá, že potrat nie je dobré riešenie. Chceme tiež povzbudiť všetky mamičky a rodiny, že to zvládnu, že nie sú sami, a že sú tu organizácie, ktoré im vedia pomôcť aj v najťažších situáciách,“ dodáva Daniška.

V roku 2016 bol časopis distribuovaný do okresov Levice, Rimavská Sobota, Rožňava, Púchov, Žiar nad Hronom, Skalica, Bratislava I, Zvolen, Revúca, Dunajská Streda, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Brezno.

V novembri 2017 bola Nová žena distribuovaná do okresov Medzilaborce, Komárno, Bratislava V, Martin, Levoča, Banská Bystrica, Gelnica, Poprad, Trebišov, Snina, Veľký Krtíš, Trenčín, Bratislava II, Spišská Nová Ves, Malacky, Žarnovica, Partizánske, Bratislava III, Nitra, Myjava.

Tlačová správa HFI zo dňa 22. 11. 2017