Žiadam zasielať HFI správy

Dopady legalizácie homosexuálnych „manželstiev“

Za posledné desaťročia sa postupne vytráca rešpekt voči manželstvu ako jedinečnej spoločenskej inštitúcii, ktorá usmerňuje a usporadúva plodenie a výchovu detí, ako aj život dospelých. Zo straty tohto rešpektu a povedomia o jedinečnosti a význame manželstva vychádzajú aj snahy o zavedenie registrovaných partnerstiev homosexuálov do právneho poriadku alebo o zmenu definície manželstva tak, aby zahŕňalo aj vzťahy osôb rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...