Žiadam zasielať HFI správy

Nové homoiniciatívy

V poslednom období vystali dve iniciatívy, s ktorými sa HFI zaoberá. Prvou bola informácia, že Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhuje vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. K tomuto návrhu prebehlo pripomienkové konanie. HFI s vytvorením výboru nesúhlasí a pripravilo zoznam zásadných pripomienok, ktoré zaslalo v rámci pripomienkového konania.

Čítať ďalej...

HFI prichádza s návrhmi na zmenu legislatívy

 Zdá sa, že úplná ochrana práva na život nenarodených detí je zatiaľ ťažko priechodná, pretože spoločnosť na ňu nie je pripravená. To však neznamená, že by sa naša legislatíva nedala zlepšiť postupnými krokmi a zmenšovaním zla vyplývajúcim z umelého potratu. Témou Ako chrániť život? sa zaoberalo kolokvium organizované HFI spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, ktoré sa konalo dňa 24. apríla v Bratislave. Pre tých, ktorí sa nemohli kolokvia zúčastniť osobne, prinášame video a prepísané príspevky štyroch pro-life právnikov, ktorí na kolokviu vystúpili ...

Čítať ďalej...

Dopady legalizácie homosexuálnych „manželstiev“

Za posledné desaťročia sa postupne vytráca rešpekt voči manželstvu ako jedinečnej spoločenskej inštitúcii, ktorá usmerňuje a usporadúva plodenie a výchovu detí, ako aj život dospelých. Zo straty tohto rešpektu a povedomia o jedinečnosti a význame manželstva vychádzajú aj snahy o zavedenie registrovaných partnerstiev homosexuálov do právneho poriadku alebo o zmenu definície manželstva tak, aby zahŕňalo aj vzťahy osôb rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Prehľad právnej úpravy potratov na Slovensku

Ako prvý legalizoval potraty v roku 1920 Sovietsky zväz a po jeho vzore v priebehu dvadsiateho storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, ktoré ho používalo ako prostriedok likvidácie tzv. „podradných ľudských rás“. V západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta ...

Čítať ďalej...