Žiadam zasielať HFI správy

Niečo tu nepasuje

Otvorená výzva na podporu manželstva muža a ženy a jeho výnimočného postavenia v spoločnosti

My, dolu podpísané organizácie sme sa spojili do občianskej iniciatívy s názvom „Niečo tu nepasuje.“

Prosperujúca spoločnosť nemôže existovať a rozvíjať sa bez zodpovedných ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny a odovzdávať život svojim deťom. Rodina založená na manželstve od nepamäti zabezpečuje takéto odovzdávanie života z generácie na generáciu a riadnu výchovu detí. Vďaka svojmu výnimočnému prínosu si manželstvo ako základné ľudské dobro zasluhuje priznanie výnimočného postavenia a ochranu zo strany spoločnosti.

Iba manželstvo je vo svojej podstate nasmerované k odovzdávaniu života a riadnej výchove detí. Iné zväzky, ktoré nedosahujú kvalitu manželstva, by nemali byť stavané na jeho úroveň. Zavádzanie „manželstiev“ homosexuálov, alebo registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia preto považujeme za nespravodlivé a nesprávne, znižujúce výnimočnosť manželstva medzi mužom a ženou.

Sme znepokojení opätovnou snahou zavádzať nové rodinnoprávne inštitúty, ktoré smerujú proti výnimočnému postaveniu manželstva.

Preto vyzývame všetkých poslancov NR SR, premiéra a celú vládu, aby odmietli registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, ako aj akékoľvek iné návrhy, ktoré by viedli k znižovaniu výnimočného postavenia manželstva v spoločnosti.

Súčasne ich vyzývame, aby prijali ústavný zákon, ktorý ochráni definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, ako aj jeho výnimočné postavenie v spoločnosti.

 

Výzvu podporujú nasledovné organizácie (v abecednom poradí):

 1. Áno pre život – Anna Verešová
 2. Centrum pre bioetickú reformu – Jana Ray – Tutková
 3. Centrum pre pomoc rodine, o.z, Trnava - Kristína Königová
 4. Centrum pre rodinu Nitra - Július Jenis
 5. Deti svätej Alžbety – Dušan Škurla
 6. Fórum kresťanských Inštitúcií - František Neupauer
 7. Fórum života - Marcela Dobešová
 8. Inštitút Leva XIII. – Róbert Mátéffy
 9. Inštitút matky ustavičnej pomoci – Andrea Tolnayová 
 10. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku – Patrik Daniška
 11. Katolícke hnutie žien - Mária Demeterová
 12. Kresťanskodemokratická mládež Slovenska – Branislav Rajčáni
 13. Liga Pár páru - Jozef Predáč
 14. Mladí KDS – Ivan Lučanič
 15. Pastor Bonus – Marek Nikolov
 16. Priatelia Quo Vadis - Tomáš Kováčik
 17. Púť zaľúbených - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne - Martin Ližičiar
 18. Spoločenstvo Calvary - Rastislav Dluhý
 19. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny - Ľubomíra Cehuľová
 20. Spoločenstvo Ladislava Hanusa – Juraj Šúst
 21. Svetové hnutie matiek – Donum vitae – Anna Kováčová
 22. Záujmové združenie Rodina – Blažena Královičová
 23. ZKRZ - Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov - Gabriela Javorová