Žiadam zasielať HFI správy

Kritika dokumentu o násilí na ženách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo v októbri 2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019.

Žiaľ dokument obsahuje mnohé problematické ustanovenia, preto HFI zaslalo dňa 16. 10. 2013 k tomuto materiálu svoje zásadné pripomienky. HFI vidí najväčší problém v tom, že dokument, a tým celá téma násilia páchaného na ženách, je zneužívaná na šírenie genderovej ideológie. Tento prístup je kontraproduktívny a poškodzuje samotnú tému ochrany pred násilím páchanom na ženách. Ako povedal predseda Inštitútu Patrik Daniška: „Želal by som si, aby takýto dokument skôr spájal ľudí, ktorí chcú chrániť ženy pred násilím a nevnášal do tejto témy ideológiu a zbytočné kontroverzie.“

HFI tiež navrhlo niektoré zmeny, ktorých cieľom je predísť diskriminácii nefeministických organizácií, a tiež zmeny smerujúce ku komplexnejšej ochrane žien a ostatných ľudí pred násilím.

Text pripomienok HFI: http://hfi.sk/images/hfi_pripomienky_nap_nasilie_na_zenach.pdf