Žiadam zasielať HFI správy

HFI podporilo výzvu premiérovi SR na úpravu dotačného systému pre neziskový sektor

Zástupcovia 43 neziskových organizácií a občianskych združení, vrátane HFI, podpísali a 10. apríla 2013 zaslali otvorený list premiérovi SR Robertovi Ficovi, v ktorom žiadajú „upraviť súčasný verejný dotačný systém pre neziskový sektor tak, aby bol solidárny, transparentný a najmä slúžiaci verejnému záujmu a nie politickým a lobistickým záujmovým skupinám.“

V liste upozorňujú na to, že štát za rok 2012 dal viac ako 480-tisíc EUR na aktivity LGBTI lobby a „žiadajú o obmedzenie dostupnosti dotácií pre lobistické mimovládne organizácie“. Ako ďalej uvádzajú „Slovenská republika, v súlade s prvým článkom Ústavy SR, má ostať ideologicky neutrálna. Preto každé štátne financovanie záujmových lobistických skupín, či už na základe ideológie rasovej, marxistickej, alebo ako sme v poslednej dobe svedkami, rodovej, je v jasnom rozpore s princípom slobody a občianskej spoločnosti“. Štátne dotácie by mali slúžiť pre nepolitické a neideologické organizácie, ktoré podľa platnej legislatívy vykonávajú služby vo verejnom záujme v oblasti školstva, sociálnej oblasti, zdravotníctva, kultúry, či vedy a výskumu.

Text otvoreného listu:

 

OTVORENÝ LIST

za reformu vzťahov medzi tretím sektorom a štátnou správou

10. apríl 2013

Vážený pán premiér,

vítame ochotu vlády a štátnych rezortov užšie spolupracovať s tretím sektorom, deklarovanú začiatkom apríla tohto roku.

My, predstavitelia mimovládneho občianskeho sektora, sa na tento podnet na Vás obraciame so žiadosťou upraviť súčasný verejný dotačný systém pre neziskový sektor tak, aby bol solidárny, transparentný a najmä slúžiaci verejnému záujmu a nie politickým a lobistickým záujmovým skupinám.

Slovenská republika, v súlade s prvým článkom Ústavy SR, má ostať ideologicky neutrálna. Preto každé štátne financovanie záujmových lobistických skupín, či už na základe ideológie rasovej, marxistickej, alebo ako sme v poslednej dobe svedkami, rodovej1, je v jasnom rozpore s princípom slobody a občianskej spoločnosti.

Ako predstavitelia neziskového sektoru považujeme za našu občiansku povinnosť požiadať Vás o obmedzenie dostupnosti dotácií pre lobistické mimovládne organizácie. Žiadame tak s vedomím, že tým obmedzíme aj našu vlastnú činnosť. Robíme to ale z presvedčenia, že služba spoločnosti nie je zárobková politická činnosť na úkor ostatných občanov. O to viac v dobe, keď štát bojuje s nedostatkom financií v oblasti služieb vo verejnom záujme, najmä v zdravotníctve, v školstve, či v sociálnej oblasti.

Vážený pán premiér, obraciame sa na vás s prosbou o sprísnenie pravidiel pre grantové komisie tak, aby politickí lobisti a aktivisti nemohli viac čerpať štátne dotácie. Štátne dotácie majú slúžiť pre nepolitické a neidelogické organizácie, ktoré podľa platnej legislatívy vykonávajú služby vo verejnom záujme v oblasti školstva, sociálnej oblasti, zdravotníctva, kultúry, či vedy a výskumu.

Naopak, organizácie a osoby, ktoré sa venujú ideologickej propagácii, politickému aktivizmu, politickému lobingu a advokácii, alebo jednoducho aktivizmu v snahe o zmenu existujúcej legislatívy, majú byť nezávislé od verejných zdrojov a štátu. Financovanie MVO s takýmito aktivitami má zabezpečovať občiansky sektor a nie štát. Jedine takto môžeme budovať slobodnú a demokratickú občiansku spoločnosť, nezávislú od politickej moci.

Súhlasíme s vašou nedávnou kritikou, zdôraznenou na pôde Matice slovenskej, o probléme rastúcej „požadovačnosti“ lobistických skupín voči štátu: „Želám si, aby sa menšinovými právami prestalo vydierať, jedno či to je menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová, alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný, spoločnosť je občianska.“ (premiér SR, 26.2.2013)

Je paradoxné, že vďaka nejasným grantovým pravidlám si týchto požadovačných lobistov a aktivistov štát sám financuje a tak „vytvára“.

Ako ste v Matici slovenskej zdôraznili, úlohou tretieho sektora je služba celej občianskej spoločnosti, bez nárokovania si špeciálnych výsad. Treba preto zadefinovať jasné, transparentné a jednotné pravidlá pre rozdeľovanie verejných financií, aby nedochádzalo viac k zneužívaniu štátnej správy na financovanie lobistov a politických aktivistov.

Vážený pán premiér, spolu s Vami si želáme, aby tretí sektor bol naozaj občianskym sektorom a nie „štátnym podnikom“ zamestnávajúcim politických aktivistov, akým dnes je.

Otvorený list podpísali:

 1. Áno pre život n.o., Anna Verešová
 2. Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, Dušan Kamenár
 3. Cesta a život, n.o., Peter Michalčo
 4. Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku, Zuzana Lauková
 5. Centrum obnovy rodiny, n.o., Marián Kolník
 6. Centrum pre bioetickú reformu, Jana Ray Tutková
 7. Centrum pomoci pre rodinu, o.z., Kristína Konigova
 8. Centrum pre rodinu – Pezinok, o.z., Martina Šipošová
 9. Centrum pre rodinu – Sigord, Peter Jakub
 10. Centrum poradenstva a vzdelávania n.o., Oľga Streďanská
 11. Čiernohronská železnica, n.o.,  Aleš Bílek
 12. Človek pre človeka, n.o., Terézia Baníková
 13. Deti svätej Alžbety, o.z., Dušan Škurla
 14. EMERKA rodinné oddychové centrum, Mária Palenčárová
 15. Familiae Locum – Rodinkovo, n.o., Ing. Peter Ľupták
 16. Fórum pre verejné otázky o.z.,  Mária Guregová
 17. Fórum života o.z., Marcela Dobešová
 18. Gianna centrum o.z., Anna Siekelová
 19. Gianna n.o., Ivan Wallenfels
 20. Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martin, Mário Tomášik
 21. Inštitút Leva XIII o.z., Robert Mátéffy
 22. Inštitút Krista Veľkňaza, n.o., Peter Vilček
 23. Inštitút Krista Veľkňaza, o.z., Pavol Vilček
 24. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Patrik Daniška
 25. Katolícka jednota Slovenska o.z., Katarína Holubanská
 26. Katolícke ženy o.z., Mária Demeterová
 27. Klub mnohodetných rodín o.z., Stanislav Trnovec
 28. LifeNews Slovensko, Jana Ďuricová
 29. Liga pár páru v Slovenskej republike, o.z., Jozef Predač
 30. Národný týždeň manželstva, o.z., Vladimír Sochor
 31. Občianske združenie Gápeľ, Helena Torkošová
 32. Občianske združenie Klub Mladé makovice 95, Jozef Abafi
 33. Občianske združenie RITA, Magdaléna Mydlová
 34. Občianske združenie MAGIS, Andrea Bezáková
 35. OZ Kultúra, Katarína Kráľová
 36. OZ S láskou k človeku, František Bašo
 37. OZ Venuša, Mária Kurtová
 38. OZ Výchova zdravej rodiny, Anna Vašková
 39. Pastor Bonus, o.z., Marek Nikolov
 40. PloDar, o.z., Michaela Pisoňová
 41. Slovenská únia podporovaného zamestnávania, o.z., Viera Záhorcová
 42. TATRA fórum, n.o., Jozef Trišč
 43. Trojlístok pre rodinu, o.z., Peter Kremský

Výzvu ďalej podporujú

 1. Kresťansko Demokratická Mládež Slovenska
 2. Mladí KDS

 


1 štát za rok 2012 dal 482 957 Eur na ideologické aktivity rodovej LGBTI lobby; (Štúdia: Rozpočet ÚV SR na podporu KS za 2012; Inštitút Leva XIII., zdroj: www.zakrestanske.sk)