Žiadam zasielať HFI správy

Zástupcovia mimovládok hovorili s ministrom o Stratégii ľudských práv

Foto: mzv.skPodpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vo štvrtok 3. októbra prijal zástupcov mimovládnych organizácií, vrátane HFI. Na stretnutí sa dotkli vzniku a ďalšieho postupu pri vytváraní Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Minister informoval, ako vznikala stratégia, ako aj o neprimeraných reakciách niektorých občanov. Reprezentanti platforiem Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), Fórum života (FŽ) a združení eRko a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) informovali ministra o doterajšom postupe mimovládok. Predniesli svoje predstavy ako by mal vyzerať nasledujúci proces tvorby dokumentu. Predseda FKI František Neupauer navrhol, aby bol budúci dokument postavený na základoch, na ktorých sa dokáže dohodnúť celá spoločnosť. 

Minister opakovane pozval do ďalšieho dialógu: „Chceme diskutovať o celku a jednotlivostiach so všetkými subjektmi, ktorých sa obsah pripravovanej stratégie dotýka a ktoré o to prejavia záujem.“ Aj keď minister prikladá závažnosť aj odporúčaniam prijatým na pôde EÚ, ktoré nie sú právne záväzné, prítomných uistil, že jeho rezort sa nepokúša presadzovať akúkoľvek ideológiu a chce byť len nestranným „rozhodcom“ v procese tvorby stratégie.

Patrik Daniška z HFI vzniesol požiadavku rozšíriť stratégiu o témy ochrany života pred narodením, náboženskej slobody a slobody slova, výhrady vo svedomí a práv rodičov. Navrhol tiež, aby dokument neobsahoval odsúdenie tradičnej morálky a návrhy na zavedenie inštitútov rodinného práva pre homosexuálov, ako tomu bolo v doterajšom texte dokumentu. Súčasne ministrovi odovzdal list s požiadavkami HFI.

Po stretnutí s ministrom zodpovedné zamestnankyne ministerstva prisľúbili snahu o vtiahnutie prítomných mimovládnych platforiem do procesu tvorby stratégie. Navrhnú koordinačnej skupine, aby bol na jej zasadnutiach prítomný ich zástupca. Rovnako aby mohlo HFI na zasadnutí predniesť požiadavky rozšírenia tém stratégie.

Prítomní sa s ministrom dohodli na pokračovaní dialógu a ďalšom stretnutí najneskôr v polovici prípravného obdobia. Definitívny text Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR by mal byť predložený na vládu v júni 2014.

 

Zdroj: http://fki.sk/zastupcovia-mimovladok-hovorili-s-ministrom-o-strategii-ludskych-prav/ (mierne upravené).