Žiadam zasielať HFI správy

HFI pripomienkuje stratégiu ľudských práv

Zástupcovia HFI sa zúčastnili workshopu k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Stratégia by mala byť východiskovým dokumentom pre komplexnú revíziu doterajšej ľudskoprávnej politiky na Slovensku. Ide teda o veľmi dôležitý dokument, ktorého súčasťou je aj návrh na propagáciu ochrany ľudských práv na školách.

Doterajší návrh textu stratégie je však nevyhovujúci. Zástupca HFI Patrik Daniška kritizoval návrh stratégie na workshope dňa 27. júna 2013 v Bratislave a proti návrhu sa postavili desiatky ďalších zástupcov slovenských mimovládnych organizácií.

HFI zaslalo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR najzásadnejšie pripomienky aj v písomnej podobe. Stratégia by na základe pripomienok občanov mala byť prepracovaná a v septembri predložená na rokovanie vlády SR. Vývoj v tejto veci bude HFI aj naďalej sledovať a pripomienkovať.