Žiadam zasielať HFI správy

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ vyzýva na prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva

Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ (ďalej aj „Iniciatíva“) víta rozhodnutie poslancov NR SR, ktorým odmietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách. Oceňuje najmä postoj poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu a aj v rozprave aktívne svoje rozhodnutie zdôvodnili.

„Iba manželstvo je vo svojej podstate nasmerované k odovzdávaniu života a riadnej výchove detí. Iné zväzky, ktoré nedosahujú kvalitu manželstva, by nemali byť stavané na jeho úroveň.“ – uvádza sa vo vyhlásení Iniciatívy z 11. 9. 2012, ktorým jej podporovatelia jednoznačne odmietli návrh zákona o registrovaných partnerstvách.  

Napriek pozitívnemu hlasovaniu v parlamente, zástupcovia Iniciatívy vyjadrujú obavy z vývoja v tejto veci v budúcnosti. Vládna strana Smer sa totiž k vysvetleniu svojho hlasovania nevyjadrila jednoznačne a svoje hlasovanie odôvodnila ústami predsedníčky svojho poslaneckého klubu Jany Laššákovej tým, že „Slovensko má momentálne iné problémy“ a „v túto chvíľu návrh nebude mať našu podporu“. Znepokojenie vyplýva aj z iniciatívy vlády, ktorá len nedávno zriadila Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorým otvorila dvere k presadzovaniu radikálnej LGBTI agendy. Úrad vlády a Ministerstvo kultúry sú tiež hlavnými partnermi homosexuálneho filmového festivalu.

Z týchto dôvodov Iniciatíva „Niečo tu nepasuje“ opakuje svoju požiadavku zo svojho vyhlásenia a vyzýva poslancov NRSR, „aby prijali ústavný zákon, ktorý ochráni definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, ako aj jeho výnimočné postavenie v spoločnosti.“

Výzvu iniciatívy „Niečo tu nepasuje“ podpísalo 25 organizácií, ktoré zastupujú približne 150 000 občanov Slovenska. Viac na www.niecotunepasuje.sk.