Žiadam zasielať HFI správy

Vývoj vo veci registrácie potratových tabletiek

Prehľad aktivít Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku

12. 4. 2017    Registrácia prípravku Mifegyne bola zrušená.

apríl 2016 až apríl 2017 - Ministerstvo zdravotníctva vytklo ŠÚKL procesné nedostatky vo veci zrušenia registrácie Mifegyne. ŠÚKL zopakoval konanie o zrušení registrácie, v ktorom registráciu zrušil, s čím vyjadrilo súhlas aj Ministerstvo zdravotníctva.

28. 4. 2016    Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že očakáva, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zruší registráciu prípravku Mifegyne.

22. 4. 2016    HFI zaslalo list ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi so žiadosťou o stretnutie vo veci predĺženia registrácie prípravku Mifegyne.

18. 4. 2016    Na stretnutí zástupov HFI a Bratislava za život sa riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Mazag vyjadril, že v otázke žiadosti o udelenie výnimky zo zrušenia registrácie prípravku Mifegyne požiada o zaujatie stanoviska ministerstvo zdravotníctva.

Február až Apríl 2016  Držiteľ registrácie prípravku Mifegyne požiadal o výnimku z pravidla zrušenia registrácie lieku. Prebieha rozhodovací proces, či Štátny ústav pre kontrolu liečiv výnimku udelí, alebo nie.

12. 2. 2016   Registrácia prípravku Mifepristón (pôvodný názov Medabon) bola zrušená.

Okt./Dec. 2015  Uplynuli 3 roky od registrácie potratových prípravkov Mifepristón (pôvodný názov Medabon) a Mifegyne. Ani jeden z prípravkov nebol počas tejto doby uvedený na trh Slovenskej republiky. Oba prípravky sa tak dostali na zoznam Sunset Clause a začal sa proces zrušenia ich registrácie.

Rok 2013

31. 10. 2013 Z ministerstva zdravotníctva sme dostali odpoveď na našu skoršiu žiadosť, že Ministerstvo zdravotníctva SR nenotifikovalo Európskej komisii vnútroštátne právne predpisy. Podľa ministerstva je vraj dôvod ten, že pri preberaní smernice 2001/83/ES neboli do vtedy platnej legislatívy včlenené ustanovenia, ktorými by sa zakazoval alebo obmedzoval predaj, dodávanie alebo používanie prostriedkov vyvolávajúcich potrat.

2. 7. 2013      HFI pripravilo list ministerke zdravotníctva s viacerými zásadnými požiadavkami vo veci potratových tabletiek. List bol odoslaný ako spoločný list 26 organizácií. ...

Čítať ďalej...

Recenzia: Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy

V posledných rokoch sa rozprúdila diskusia o tom, kto všetko by mal mať právo uzavrieť manželstvo. Môže to byť diskusia naozaj dôležitá, pretože ak naozaj odopierame niekomu uzavrieť manželstvo, aj keď spĺňa podmienky na jeho uzavretie, bola by to diskriminácia a nespravodlivosť. Mnohí v tejto diskusii poukazujú na skutočnosť, že v minulosti boli zakázané sobáše medzi ľuďmi odlišnej rasy, napríklad v USA. Dnes už našťastie málokto pochybuje o tom, že zakázať sobáš belocha s černoškou je nespravodlivá diskriminácia. Niektorí ľudia sa však ...

 

Čítať ďalej...

Potreba zachovania definície manželstva ako zväzku muža a ženy

Text odznel na konferencii Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii, ktorá sa konala dňa 28.2.2013 v Žiline.

Cieľom tohto textu je zamyslieť sa nad otázkou „čo je to manželstvo?“ a následne aj nad otázkou, kto všetko by mal byť oprávnený vstupovať do manželstva a osobitne nad otázkou, či je možné a správne, aby manželstvo mohli uzavrieť aj osoby rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Kniha Čo je to manželstvo?

Objednajte si novú publikáciu o manželstve:

Čítať ďalej...

Fotoreportáž z Bratislava za život

V sobotu 16. marca sa konalo zhromaždenie a pochod Bratislava za život. Prinášame vám fotoreportáž z tejto akcie, ktorú spoluorganizovalo aj HFI. Zišlo sa nás viac ako 2 000 a bolo nám všetkým veľmi dobre.

Čítať ďalej...