Žiadam zasielať HFI správy

Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb.

Úryvok z knihy Prečo na manželstve záleží, W. B. Wilcox a kol.

Za uplynulé štyri desaťročia sa podarilo nazhromaždiť množstvo štúdií zameraných na rozvody, ktoré vo všeobecnosti poukazujú na negatívny vplyv rozvodov na psychiku detí. Rozvody zvyšujú emocionálne napätie a zdvojnásobujú riziko, že deti budú neskôr čeliť vážnym psychickým problémom. Deťom rozvedených rodičov hrozí vyššie riziko depresií a iných duševných chorôb počas ich života, sčasti aj v dôsledku slabších výsledkov v oblasti vzdelávania, vyššieho rizika rozvodovosti, problémov v manželstve a rizika hmotnej núdze...

Čítať ďalej...

Prečo na manželstve záleží

HFI vydalo novú publikáciu Prečo na manželstve záležíViac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete tu.

Čítať ďalej...

Ľudia protestovali proti Stratégii rodovej rovnosti

Foto: Tomáš Kováčik

Približne tisíc ľudí sa dnes (11. 11. 2014) o 17:00 stretlo pred Úradom vlády SR v Bratislave, aby protestovali proti prijatiu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Oba dokumenty boli odsúhlasené v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť napriek stovkám pripomienok mimovládnych organizácií i jednotlivcov, a teraz čakajú na schválenie vládou.

Čítať ďalej...

Matičiari a Koncoš píšu premiérovi, obávajú sa o manželstvo a slovenčinu

Tlačová správa

Viaceré slovenské osobnosti sa obrátili na premiéra Róberta Fica otvoreným listom, v ktorom požadujú zamietnutie návrhu celoštátnej stratégie ľudských práv. O návrhu stratégie z dielne Ministerstva zahraničných vecí by mala vláda SR rokovať ešte v decembri. Medzi signatárov patria napr. bývalý minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, či staviteľ Július Binder. Návrh stratégie ľudských práv považujú za prejav protirodinnej a protinárodnej ideológie.

Čítať ďalej...

Kniha Ako chrániť život?

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v septembri vydal publikáciu Ako chrániť život?. Ide o knihu, v ktorej štyria pro-life právnici píšu o súčasnom stave právnej ochrany života na Slovensku a hľadajú možnosti zlepšenia tohto stavu. Zameriavajú sa hlavne na otázku ochrany života detí pred narodením, a to v kontexte slovenskej i medzinárodnej právnej úpravy. Ich texty odzneli ako príspevky na kolokviu, ktoré sa konalo v apríli 2012 v Bratislave.

Čítať ďalej...