Žiadam zasielať HFI správy

Prehľad aktivít HFI v roku 2013

Foto: Anton FričRok 2013 bol veľmi pestrý a bohatý na mnohé zaujímavé a dôležité podujatia v oblasti ochrany rodiny a ľudských práv, práva na život obzvlášť. Sme radi, že sme mohli byť pri tom. V nasledujúcom texte prinášame prehľad najdôležitejších aktivít HFI v roku 2013.

 • Bratislava za život (marec 2013) – spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa (SLH) sme spoluorganizovali zatiaľ najväčší bratislavský pro-life pochod pod názvom Bratislava za život, ktorý sa konal v čase kampane Fóra života ku Dňu počatého dieťaťa. Spolupráca s SLH bola výborná a všetkých nás bavila. Už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky Bratislava za život. (www.bratislavazazivot.sk)  

 • Národný pochod za život (september 2013) – sme veľmi radi, že sa HFI mohlo stať partnerom Národného pochodu za život, ktorý sa konal 22. septembra v Košiciach. Pomáhali sme s propagáciou pochodu a v rámci sprievodných podujatí sme pripravili workshopy na tému Ako je chránený ľudský život v našej legislatíve a návrhy na zlepšenie situácie. (http://hfi.sk/clanky/pravo-na-zivot/162-foto-narodny-pochod-za-zivot)

 • Kritika registrácie potratových tabletiek – koncom roka 2012 sa na Slovensku zaregistrovali dve potratové tabletky, ktoré majú slúžiť na zabíjanie nenarodených detí namiesto chirurgického potratu. Proti registrácii sme podnikli viaceré kroky:

  • pripravili sme právnu analýzu preukazujúcu nelegálnosť používania takýchto prípravkov na Slovensku,

  • zorganizovali sme podpisovú akciu proti ich registrácii,

  • zorganizovali sme odborný seminár na túto tému (jún 2013),

  • a hlavne sme sa opakovane dožadovali nápravy nelegálneho stavu od príslušných úradov a ministerstva zdravotníctva.

  Aj keď sa predaj tabletiek darí blokovať, zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť zrušenie ich registrácií, takže táto téma je naďalej neuzavretá. (http://hfi.sk/clanky/pravo-na-zivot/138-vyvoj-vo-veci-registracie-potratovych-tabletiek)

 • Pripomienkovanie Celoštátnej stratégie ľudských práv – od júla 2013 HFI pripomienkovalo návrh novej celoštátnej stratégie, ktorá by mala chrániť ľudské práva na Slovensku. Žiaľ dokument bol veľmi nevyvážený, a preto je dobré, že jeho dokončenie minister Lajčák odložil. V súčasnosti prebieha príprava nového dokumentu. (http://hfi.sk/blog/patrik-daniska/168-strategia-ludskych-prav-ide-do-dalsej-fazy)

 • Čo je to manželstvo? – spolupráca na vydaní knihy od amerických filozofov Girgis, Anderson a George, ktorá ponúka presvedčivé argumenty v prospech ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy. Na Slovensku vydalo knihu Kolégium Antona Neuwirtha (KAN) a HFI sa podieľalo najmä na jej propagácii a predaji. HFI tiež zabezpečilo rozposlanie knihy do desiatok knižníc a vybraným verejným činiteľom a publicistom, aby kniha bola k dispozícii študentom a odbornej verejnosti. (http://hfi.sk/clanky/rodinna-politika/151-recenzia-co-je-to-manzelstvo-obhajoba-zvaezku-muza-a-zeny)

 • Ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom blogov, článkov, emailov, verejných vystúpení, vystúpení v médiách, na konferenciách, festivaloch (Jeden svet), či stretnutiach so študentmi. Ochranu života, ľudských práv a rodiny presadzujeme aj tým, že sa zapájame do celospoločenskej diskusie na tieto dôležité témy a dvíhame povedomie v širokej verejnosti. Autori HFI pravidelne publikujú na internetových portáloch a v časopisoch (hfi.sk, Postoy, vybrali.sme.sk, Impulz revue), poskytujú rozhovory pre médiá (.týždeň, Slovenský rozhlas, rádio Lumen, TV Lux, TA3 a iné komerčné televízie), prednášajú a chodia na diskusie so študentmi a spoločenstvami.

 • Pripojenie sa k Aliancii za rodinu – koncom roka 2013 vznikla občianska iniciatíva Aliancia za rodinu, ktorej cieľom je spojiť sily na podporu manželstva a rodiny a ochrániť definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. HFI je súčasťou tejto iniciatívy. (http://hfi.sk/clanky/rodinna-politika/171-vznikla-aliancia-za-rodinu)   

 • Okrem toho, podporili sme európsku iniciatívu „Jeden z nás“, ktorej cieľom je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa ničia ľudské embryá. Podporili sme výzvu premiérovi SR na úpravu dotačného systému pre neziskový sektor, aby naše spoločné peniaze neboli zneužívané politickými a lobistickými záujmovými skupinami. Pripomienkovali sme tiež návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019 a Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. Pripojili sme sa k iniciatíve proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, ktorý zneužíva tému boja proti násiliu so šírením genderovej ideológie. Lobujeme u politikov, aby mali od nás potrebné informácie a podnety, ktoré môžu použiť na politickej úrovni. A samozrejme dávame politikom jasnú spätnú väzbu, keď sa chystajú presadiť niečo zlé.

 

Chceme byť hlasom mnohých slušných ľudí, ktorým ochrana života, rodiny a slobody nie sú ľahostajné.

Chcem podporiť HFI.