Žiadam zasielať HFI správy

Aj farmaceuti majú právo na výhradu svedomia

Praktické rady ako si uplatniť výhradu svedomia, spolu so vzorovým listom pre zamestnávateľa.

Predstavte si, že pracujete v obchode s hračkami. Jedného dňa sa na pultoch vášho obchodu objaví hračka, ktorá je nebezpečná. Ak sa s ňou dieťa bude hrať, zomrie. Príde zákazníčka a chce hračku pre svojho synčeka. Nenechá sa však nijako odradiť a trvá na tom, že hračku synovi kúpi. Predali by ste jej ju?

Podobnú dilemu reálne riešia mnohí farmaceuti. Šli na školu preto, aby pomáhali chrániť život a zdravie ľudí. Ale v lekárni, kde pracujú, sú na predaj aj prostriedky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Zabraňujú počatiu, no ak žena počne, zabraňujú, aby sa dieťa uhniezdilo v maternici, v dôsledku čoho zomrie. Medzi takéto prostriedky patria prípravky takzvanej postkoitálnej antikoncepcie, ale aj klasická hormonálna antikoncepcia. V prípade klasickej hormonálnej antikoncepcie až 9 % žien otehotnie v priebehu prvého roka jej užívania –  to znamená, že antikoncepcia nezabránila počatiu, ani uhniezdeniu dieťaťa v maternici. V koľkých prípadoch dôjde k počatiu, no zabráni sa uhniezdeniu, je otázka. No práve toto sú situácie, kedy antikoncepcia spôsobuje smrť dieťaťa.

Na podobnú situáciu už svojho času pamätal Hippokrates, ktorý do Hippokratovej prísahy zahrnul aj tieto vety: „Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.“

Napriek tomu, že je predaj antikoncepcie legálny, farmaceuti ju nemusia vydávať. Ich svedomie chráni právo, konkrétne zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ten v časti Etický kódex zdravotníckeho pracovníka uvádza nasledovné:

„Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.“

Právo uplatniť výhradu svedomia má každý zdravotnícky pracovník, konkrétne: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár.

Obmedzenia výhrady vo svedomí

Výhradu svedomia možno uplatniť voči akémukoľvek úkonu, no súčasne platí zákonné obmedzenie, že výhradu nemožno uplatniť v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia. V prípade antikoncepcie sa tým myslí ohrozenie života alebo zdravia ženy, ktorá má antikoncepciu užívať. Uplatnenie výhrady svedomia by v takomto prípade nebolo zákonné, hoci by mohlo byť legitímne z etického hľadiska. Čo sa týka výdaja antikoncepcie, v praxi sú takéto okolnosti veľmi nepravdepodobné.

Ako v praxi uplatniť výhradu vo svedomí

Zákon stanovuje, že zdravotník musí o výhrade svedomia informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.

Forma informácie nie je zákonom predpísaná. V prípade pacienta to bude spravidla ústne, v prípade zamestnávateľa to môže byť ústne, alebo písomne. Ak by hrozilo nedorozumenie o rozsahu uplatnenej výhrady, alebo sú pre to iné dôvody, je vždy lepšie zamestnávateľa informovať písomne, prípadne poslať zhrnutie oznámenia aj emailom.

Tu je vzor Informácie o uplatnení výhrady svedomia, ktorú farmaceut môže použiť.

Ak si farmaceut uplatňuje výhradu, nemal by pacienta klamať, že prostriedok nemajú, že ho nevydávajú, a podobne, ale mal by povedať napríklad „prepáčte, v tejto veci si uplatňujem výhradu svedomia, takže vám prípravok nemôžem vydať.“

Ak by pacient žiadal poskytnutie informácie, kde si prípravok môže vybrať, aj na toto by sa mala vzťahovať výhrada. Farmaceut teda nemusí takúto informáciu poskytnúť, ani by z etického hľadiska nemal. Ak predaj hračky, či prípravku považuje za nesprávny, je nelogické od neho očakávať, že bude radiť, ako sa k problémovému produktu dá inak dostať. Vtedy má farmaceut pacienta informovať, že aj na túto požiadavku si uplatňuje výhradu, a informáciu z dôvodu výhrady neposkytne.

Samozrejme, zamestnávateľ či nadriadený farmaceut nemusí mať na etickosť výdaja určitého prípravku rovnaký názor, a je preto dobré mu celú záležitosť aj ľudsky vysvetliť.

Úpravy v texte informácie

Vzor Informácie o uplatnení výhrady svedomia zohľadňuje aj stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa snaží rozlíšiť medzi výdajom antikoncepcie na účel predchádzania vzniku tehotenstva a na iné – skutočne terapeutické účely. Môže sa však stať, že zamestnanec lekárne chce uplatňovať výhradu svedomia pri každom výdaji hormonálnej antikoncepcie. V takom prípade možno Informáciu skrátiť o posledný odsek, prípadne o posledné dva odseky, keďže v súčasnosti sa u nás prípravky na vykonanie chemického potratu či eutanázie nedistribuujú.

Ochrana osoby, ktorá si uplatňuje výhradu vo svedomí

Ústava SR hovorí, že „nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“ Uplatnenie práva na výhradu svedomia teda nesmie byť sankcionované – farmaceuta nemožno trestať, znevýhodňovať, prepustiť z práce, a podobne. Ak by teda farmaceut čelil kvôli uplatneniu výhrady svedomia problémom, právo je na jeho strane. Pri uplatnení výhrady svedomia by však mal postupovať v súlade so zákonom.

 

Na stiahnutie: Vzor informácie o uplatnení výhrady svedomia farmaceuta

 

Ilustračná fotka: Flickr, State Library of Victoria, Dispensary with bottles, phials and other equipment, CC BY-NC 2.0

Článok vyšiel pôvodne na Postoji.