Žiadam zasielať HFI správy

Matičiari a Koncoš píšu premiérovi, obávajú sa o manželstvo a slovenčinu

Tlačová správa

Viaceré slovenské osobnosti sa obrátili na premiéra Róberta Fica otvoreným listom, v ktorom požadujú zamietnutie návrhu celoštátnej stratégie ľudských práv. O návrhu stratégie z dielne Ministerstva zahraničných vecí by mala vláda SR rokovať ešte v decembri. Medzi signatárov patria napr. bývalý minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, či staviteľ Július Binder. Návrh stratégie ľudských práv považujú za prejav protirodinnej a protinárodnej ideológie.

Signatári otvoreného listu návrhu vytýkajú excesívne a útočné poňatie práv "LGBTI ľudí", spochybňovanie inštitútu manželstva a tiež popieranie prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami. "Uznávame centrálny význam ľudských práv pre demokratickú spoločnosť, ale obávame sa, že prijatie tohto návrhu by neviedlo k posilneniu ľudských práv, ale k presadeniu ideologických cieľov úzkej záujmovej skupiny," povedal výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Ján Klepáč. 

Navyše im prekáža, že Lajčákov návrh neuznáva zástupnú funkciu mužského rodu, podľa ktorej napr. pojem "občania SR" zahŕňa osoby mužského aj ženského rodu. Návrh stratégie sa totiž pokúša dosiahnuť, aby bola sústavne používaná aj ženská forma (napr. občianky a občania), čo signatári otvoreného listu považujú, za ideologickú deformáciu slovenčiny. Podľa podpredsedu Matice slovenskej Jozefa Šimonoviča "Prijatie tohto návrhu stratégie by bolo veľkým sklamaním pre všetkých, ktorí sa hlásia k prorodinným a národným hodnotám."

Text otvoreného listu je dostupný na webe Matice slovenskej.

 

Súvisiaci článok: http://www.hfi.sk/blog/patrik-daniska/214-tragedia-ludskych-prav