Žiadam zasielať HFI správy

Manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých

V stredu 21. marca sa konala v Bratislave Manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Zúčastnilo sa jej okolo 500 ľudí, ktorí si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie, a tiež Deň počatého dieťaťa.

Cieľom zhromaždenia bolo aktualizovať odkaz Sviečkovej manifestácie pre dnešnú dobu. Zazneli najmä tri okruhy problémov, prvým z nich je potreba chrániť život všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane nenarodených detí. Ako poznamenal Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa: „Kým nebude chránený život každého človeka, nebude naša spoločnosť spravodlivá.“

Druhou témou je sloboda, ktorá je so Sviečkovou manifestáciou nerozlučne spojená. Právnička Zuzana Brixová pripomenula, že podľa údajov ACN približne 75% všetkých foriem nábožensky motivovaného násilia vo svete je páchaných na kresťanoch. No dôležité je aj to, že určité formy neslobody vidíme aj v Európe. „Aj v krajinách, kde sa naoko dodržiavajú všetky občianske práva, prebieha tuhý zápas o zachovanie náboženskej slobody,“ uviedla Brixová.

Cieľom organizátorov bolo upozorniť, že skutočná sloboda neznamená, že si môžeme robiť čo sa nám zachce. Práve naopak, slobodní sme vtedy, ak dokážeme nerobiť to, čo nie je správne.

Tretia aktuálna téma, ktorá nás spája s ideálmi sviečkovej manifestácie, je téma spravodlivého štátu a hľadania spoločného dobra, solidarity a občianskeho priateľstva. Štát nemá byť zneužívaný na pretláčanie záujmov jednej skupiny ľudí proti druhej, ale úlohou skutočnej politiky je hľadať spravodlivé usporiadanie záujmov všetkých ľudí.

Organizátori spísali aj Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých, ktorý podporilo viac ako 1500 ľudí, a jeho signatármi sú napríklad Martin Luterán, prof. Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, František Mikloško, Marián Čaučík a ďalší.

Manifestáciu zorganizovalo Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI), ako partneri ju podporili partneri Fórum kresťanských inštitúcii (FKI), Fórum života a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Manifestácia bola súčasťou viacerých podujatí pri príležitosti 30-teho výročia sviečkovej manifestácie. 

 

Príhovory Patrika Danišku, Zuzany Brixovej, Timoteja Križku a Juraja Šústa si môžete prečítať tu.

Fotoreportáž z manifestácie nájdete tu.