Žiadam zasielať HFI správy

O verejnej výzve na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie

Matúš Hagara zo CitizenGO a Patrik Daniška z HFI verejne vyzývajú na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie.

Zdroj: Dobro ľuďom, https://youtu.be/dEA5PM81RNs?si=2uszQDedzZko-2cT

Verejnú výzvu môžete nájsť tu: https://citizengo.org/sk/lf/212085-verejna-vyzva-proti-neetickej-vystave-mrtvych-ludskych-tiel 

Podpísať ju bude možné až do skončenia, resp. zastavenia výstavy.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. vypracoval právnu analýzu, z ktorej vyplýva, že výstava je nezákonná: https://www.hfi.sk/analyzy/477-z-akonnos-t-vystav-y-mrtvych-ludskych-tiel-body-worlds

Medzičasom doručil Regionálny úrad verejného zdravotníctva inštitútu, ktorý podal podnet, oznámenie, v ktorom sa vyjadril, že výstavu považuje za nezákonnú. Súčasne začal konanie o udelenie pokuty. Výstava napriek tomu stále pokračuje. Viac sa o tom dočítate tu: https://standard.sk/479862/vystava-mrtvych-tiel-je-nezakonna-potvrdil-regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva

Kratšia verzia videa je dostupná tu: https://www.facebook.com/watch/?v=631579329176045