Žiadam zasielať HFI správy

Petícia za objektívne spravodajstvo v RTVS

Prosíme podpíšte: Petícia za objektívne spravodajstvo v RTVS.


Verejnoprávna RTVS v hlavnom večernom spravodajstve dňa 29. 8. 2016 odvysielala manipulatívnu reportáž „Symbolická svadba homosexuálov“ o „svadobnom“ obrade dvoch mužov. Reportáž bola plná tendenčných, jednostranných a nepravdivých vyjadrení v prospech politických požiadaviek LGBT hnutia na zmenu slovenskej legislatívy.

V reportáži nebol udelený žiaden priestor pre obhajobu väčšinového názoru na definíciu manželstva; ten bol v reportáži výlučne kritizovaný.

Samotná redaktorka tlmočila nádej, že „manželstvo“ rovnakopohlavných párov bude raz právne uznané aj na Slovensku, čím priamo napadla Ústavu SR. Celkové poňatie reportáže bolo extrémne neobjektívne a nevyvážené, a to v tak spoločensky citlivej téme, akou je manželstvo.

Reportáž podávala aj skreslené a nepravdivé informácie, napríklad o práve informovať sa o zdravotnom stave nezosobášenými partnermi, alebo o tom, že naše zákony nedávajú partnerom žiadne právo, aby zdieľali svoje radosti, starosti a boli tomu druhému nablízku v chorobe.

RTVS nesmie byť zneužívaná ako nástroj na pretláčanie politickej agendy žiadnych záujmových skupín, ani LGBT. Podľa zákona je RTVS verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Neobjektívnymi reportážami sa však spreneveruje svojmu účelu.

Podporte prosíme túto petíciu, v ktorej žiadame, aby Rada RTVS a minister kultúry Marek Maďarič prijali opatrenia na zabezpečenie vyváženosti a objektívnosti spravodajstva a publicistiky RTVS a vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré spomínané pochybenia spôsobili.


Text petície za objektívne spravodajstvo RTVS:

Vážený pán minister kultúry Marek Maďarič,
vážená rada Rozhlasu a televízie Slovenska,

v súvislosti s opakovanými pochybeniami RTVS si vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa svojou autoritou a kompetenciami zasadili o vyvážené a neideologické spravodajstvo a publicistiku RTVS. S obavami sledujeme opakované neobjektívne a jednostranné informovanie verejnosti touto verejnoprávnou, teda našou, inštitúciou, najmä v kultúrno-spoločenských otázkach.

Aktuálnym prípadom neobjektivity a jednostrannej manipulácie, pre ktorý sa na Vás obraciame, je odvysielanie reportáže „Symbolická svadba homosexuálov“ v Správach RTVS dňa 29. 8. 2016. Táto reportáž tendenčne a jednostranne prezentovala „svadbu“ dvoch mužov, ako aj politické požiadavky LGBT hnutia na legalizáciu rovnakopohlavných zväzkov.

RTVS svojou reportážou otvorila spoločenskú diskusiu o zmene Ústavy SR a iných predpisov, podľa ktorých je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. V tak dôležitej téme mal byť poskytnutý priestor aj zástupcom väčšinového názoru verejnosti, napríklad predkladateľom novely Ústavy SR, alebo zástancom rodiny z radov občianskej spoločnosti. To sa žiaľ nestalo.

Reportáž tiež priniesla skreslené informácie o tom, že páry rovnakého pohlavia nemajú na Slovensku právo na prístup k informáciám o zdravotnom stave. To nie je pravda, pretože nezosobášené páry môžu na účel nahliadania do zdravotnej dokumentácie udeliť plnomocenstvo, rovnako ako sa to vyžaduje aj v prípade manželov.

Vrcholom ideologickej jednostrannosti je záver reportáže, v ktorom redaktorka hovorí o nádeji, že raz budú aktéri manželmi aj na Slovensku, čím priamo spochybňuje Ústavu SR v hlavnej spravodajskej relácii verejnoprávneho média.

Z právneho hľadiska reportáž neposkytla nestranné, neskreslené, vyvážené a objektívne informácie, čím došlo k porušeniu zákona o rozhlase a televízii Slovenska a zákona o vysielaní a retransmisii.

Podobným príkladom z minulosti je reportáž „Slovinci hlasovali o manželstvách gejov“, ktorá bola odvysielaná v Správach RTVS dňa 20. 12. 2015. RTVS vtedy zverejnila len vyjadrenia respondentov podporujúcich zmenu definície manželstva.

Vážená Rada rozhlasu a televízie Slovenska, vážený pán minister kultúry,

s cieľom zachovať nestrannosť spravodajstva, najmä vo verejnoprávnych médiách, ktoré ako občania SR financujeme, vás týmto žiadame o prijatie opatrení, ktoré zabezpečia

- vyváženosť a objektívnosť spravodajstva a publicistiky RTVS a
- vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré spomínané pochybenia spôsobili.

S pozdravom,
[Vaše meno]