Žiadam zasielať HFI správy

Petícia: Pomôžte tehotným matkám v núdzi

Do druhého čítania prešiel návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila skupina poslancov pod vedením Anny Záborskej. Zákon síce nezakazuje umelé potraty, avšak obsahuje viacero zmien, ktoré môžu pomôcť ochrániť život v konkrétnych životných situáciách.


Zákon prináša najmä tieto zmeny:
 1. Zákon o sociálnych službách sa bude vzťahovať na všetky tehotné matky.
 2. Zavádza sa finančný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím.
 3. Príspevok pri narodení dieťaťa v plnej výške bude vyplatený aj pri štvrtom dieťati.
 4. Zavádza sa možnosť utajeného tehotenstva.
 5. Lehota na premyslenie potratu sa predĺži na 96 hodín.
 6. Rozšíri sa množstvo informácií pred potratom.
 7. Umožní sa, aby dodržiavanie správneho poučenia kontrolovalo aj ministerstvo zdravotníctva.
 8. Ministerstvo zdravotníctva bude ročne vypracovávať súhrnnú správu o potratovosti.
 9. Umelé prerušenie tehotenstva sa nahradí výrazom umelé ukončenie tehotenstva.
 10. Garantuje sa právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu v prípade potratu zo zdravotných dôvodov.
 11. Zakáže sa reklama na umelý potrat.
 12. Budú sa získavať podrobnejšie informácie o matkách, ktoré žiadajú o potrat.
 13. Úrad vlády bude môcť poskytnúť dotáciu pre organizácie pomáhajúce tehotným mamičkám.
 14. Zníži sa registračný poplatok pri kúpe motorového vozidla.

Prosíme, podporte túto výzvu poslancom parlamentu, aby navrhovaný zákon podporili. Je to neuveriteľné, ale aj s týmito zmenami majú viacerí poslanci problém. Niekedy je to i zo strachu, čo o nich napíšu liberálne médiá. Podpora občanov im môže pomôcť, aby našli odvahu zahlasovať za zákon.

Podobné zákony, ktoré mali za cieľ zlepšiť pomoc tehotným matkám, už boli v parlamente prerokovávané veľakrát. Žiaľ posledné pokusy skončili neúspechom, aj keď treba povedať, že veľmi tesne. Neraz chýbal jediný hlas. Šanca na prijatie takéhoto zákona je teda reálna a hrá sa o hlas každého poslanca. Aj preto je Váš podpis veľmi cenný.


Vážená pani poslankyňa NR SR,

Vážený pán poslanec NR SR,

čoskoro budete hlasovať o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám a ich nenarodeným deťom. Prosíme, nechajte sa pri hlasovaní o tomto návrhu zákona viesť láskou.

Predstavte si tehotnú matku vo finačnej alebo sociálnej núdzi. Kto sa jej zastane? Kto jej pomôže? Jej bábätko v brušku je zraniteľné a odkázané na pomoc a ochranu svojej mamy i celej spoločnosti. Na tom, ako sa správame k slabým, chorým a maličkým môžeme vidieť, či je naše srdce naplnené láskou, alebo je ako kameň. Potrebujeme preto hľadať riešenia, ktoré sú dobré aj pre mamu, aj pre dieťa. Práve na pomoci tým najzraniteľnejším vidíme, či je naša spoločnosť ľudská.

Dnes sú na Slovensku najviac diskriminovanou skupinou nenarodené deti. Aj im vieme pomôcť, ak sa zamierame na ich matky, ktoré neraz čelia finančným, sociálnym, či psychologickým problémom. Tieto matky v núdzi a ich deti potrebujú našu solidaritu.

Želáme si, aby boli nenarodené deti chránené rovnako, ako každý iný človek. Hoci navrhovaný zákon diskrimináciu voči nim neruší, obsahuje viaceré opatrenia, ktoré môžu pomôcť pri ochrane konkrétnych detí a ich matiek pred potratom.

Zákon pomôže rodinám s postihnutým dieťaťom. Nenarodené deti sú diskriminované, no o postihnutých nenarodených deťoch to platí dvojnásobne. Je smutné, že eugenická mentalita je aj 80 rokov od pádu nacizmu stále tak hlboko zakorenená v mysliach toľkých ľudí, vrátane lekárov. Namiesto pomoci rodine s postihnutým dieťaťom ponúkajú smrť. Zmena uvažovania je tak veľmi potrebná! Veríme, že k nej môže prispieť aj tento zákon.

Zákon konečne zakáže reklamu na umelé potraty. Takáto reklama je roky prítomná tam, kde tehotné matky tak často hľadajú informácie o tehotenstve – na internete. Presviedča, že potrat je diskrétne a rýchle riešenie. Zameriava sa aj na cudzinky, najmä Poľky, ktoré láka za potratovou turistikou na Slovensko. Nedopusťte, aby bolo Slovensko miestom, kde sa robí biznis so smrťou.

Zákon predĺži lehotu na rozmyslenie. Mnohé matky žiadajú o potrat v strese a pod tlakom iných ľudí alebo nečakanej situácie. Pred potratom majú dostať informácie, ktoré im pomôžu sa nad celou situáciou lepšie zamyslieť. Na premyslenie nových informácií je však potrebný čas, mnohé matky pritom váhajú do poslednej chvíle. Je preto dôležité vytvoriť im priestor, aby rozhodnutie nerobili unáhlene, pretože tento zákrok sa už nedá vrátiť späť.

Zákon nám pomôže získať presnejšie informácie o matkách, ktoré si volia potrat. Žiaľ, na Slovensku o nich veľa nevieme a nemáme žiadne dáta prečo tak robia. Ak chceme tehotné matky a ich deti chrániť pred potratom, tieto informácie veľmi potrebujeme.

V krátkom čase budete rozhodovať o zákone, vďaka ktorému sa Slovensko môže stať o kúsok ľudskejšie. Prosíme Vás, využite túto príležitosť, a hľadajte tiež cesty, ako diskrimináciu nenarodených úplne odstrániť.

S pozdravom
Vaše meno


Petícia sa nachádza na stránke: https://citizengo.org/sk/lf/204482-pomozte-tehotnym-matkam-v-nudzi

Ilustračná fotka: Анастасия Триббиани na Pexels