Žiadam zasielať HFI správy

Zatváranie potratových kliník znižuje potratovosť. Potvrdzujú to vedecké štúdie