Žiadam zasielať HFI správy

Kniha Čo je to manželstvo?

Donedávna žiadna spoločnosť nevnímala manželstvo inak než ako zväzok muža a ženy. Kniha Čo je to manželstvo? identifikuje a obhajuje dôvody tohto historického konsenzu a ukazuje, prečo je predefinovanie civilného manželstva nepotrebné, nerozumné a v rozpore so spoločným dobrom.

Jadro argumentácie bolo pôvodne uverejnené ako článok na akademickej sieti Harvard Journal of Law and Public Policy, kde sa stalo najčítanejším textom roka 2012 a vyvolalo širokú diskusiu aktivistov a akademikov na celom svete. Rozšírená knižná verzia tohto textu, obohatená o odpovede na najčastejšie otázky, dôsledne analyzuje manželstvo nie ako sociálny konštrukt, ale ako filozofický pojem a následne popisuje spoločenské a politické dôsledky nesprávneho chápania tohto pojmu.  

Túto publikáciu považujeme za unikátnu na slovenskom knižnom trhu a veľmi zaujímavú pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaoberajú témou manželstva. Domnievame sa, že bude zaujímavým obohatením nielen pre obhajcov tradičného chápania manželstva, ale aj pre jeho odporcov, pretože prináša vážne filozofické argumenty, ktoré by v serióznej akademickej diskusii nemali byť opomenuté. (Zdroj: http://cojetomanzelstvo.sk/)

Vydavateľom slovenského prekladu publikácie je Kolégium Antona Neuwirtha v spolupráci s HFI.

Našim cieľom je tiež to, aby sa kniha dostala do rúk viacerých politikov a osôb verejného života, ale tiež do vybraných knižníc, kde k nej budú mať prístup študenti, ktorí píšu svoje bakalárske, diplomové či iné práce na tému manželstva, rodiny, registrovaných partnerstiev a podobne. Veríme, že to pomôže dostať kvalitné argumenty do verejnej diskusie na Slovensku.