Žiadam zasielať HFI správy

Pochovávanie nenarodených. Jeden zo skutkov telesného milosrdenstva

Webinár Národného pochodu za život, v ktorom sa dozviete o práve rodičov na pochovanie svojho potrateného dieťaťa, o tom, prečo je dôležité dieťa pochovať, o rizikách z praxe aj o spoločných hrobových miestach na Slovensku.

Zdroj: YouTube kanál NPzŽ: https://youtu.be/IIC3py3xslk
Facebook: https://www.facebook.com/NarodnyPochodZaZivot/videos/618026816476250/