Žiadam zasielať HFI správy

GENEVA CONSENSUS DECLARATION, Intermarium Regional Conference

Príspevok Patrika Danišku na medzinárodnej konferencii o Ženevskej deklarácii zhody (Geneva Consensus Declaration) zo dňa 29.4.2021.

Zdroj: https://youtu.be/quxta8du3h4
Celú konferenciu si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/TeOnX08_sqY?t=27

GENEVA CONSENSUS DECLARATION, Intermarium Regional Conference
(Ženevská deklarácia zhody, konferencia regiónu medzimoria)
 
Ide o medzinárodnú konfrenciu na podporu zdravia žien, ochrany života, rodiny a zvrchovanosti štátov.
Už desaťročia sledujeme, ako medzinárodné organizácie pretláčajú liberálnu potratovú agendu (a zneužívajú na to aj tému zdravia a rovnosti žien), a to napriek nesúhlasu množstva štátov. Nikdy nebola prijatá žiadna medzinárodná zmluva, ktorá by zakotvila právo na potrat. Na Medzinárodnej konferencii o populačnom rozvoji (Káhira 1994) bolo dokonca dohodnuté, že „v žiadnom prípade nemôže byť potrat propagovaný ako metóda plánovania rodičovstva“. Napriek tomu sa OSN, jej agentúry a iné medzinárodné organizácie (vrátane EÚ) správajú, akoby to bolo naopak.
 
Na tento problém sa rozhodla upozorniť Ženevská deklarácia zhody (Geneva Consensus Declaration), politický dokument prijatý v októbri 2020, ktorý podpísalo 34 štátov z celého sveta, vrátane USA (ktoré s myšlienkou prišlo), Poľska, Maďarska, Brazílie a ďalších. Slovensko žiaľ medzi signatármi (zatiaľ) nie je.
 
Deklarácia sa odvoláva na mnohé medzinárodné zmluvy a dokumenty a zdôrazňuje, že treba bojovať za rovnosť a zdravie žien, avšak bez toho, aby sme propagovali potraty. Zdôrazňuje, že neexistuje medzinárodné právo na potrat, ani povinnosť štátov potratom napomáhať, či ich financovať. Deklarácia kladie dôraz na rodinu ako základnú bunku spoločnosti, a tiež na národnú suverenitu v týchto otázkach. Práve toto sú univerzálne hodnoty, na ktorých sa dokážu zhodnúť krajiny celého sveta – preto aj názov „deklarácia zhody“.
 
Poľská organizácia Ordo Iuris sa rozhodla spraviť regionálnu (stredoeurópsku) konferenciu na podporu týchto hodnôt a na podporu prijatia deklarácie ďalšími krajinami z nášho regiónu. HFI konferenciu spoluorganizovalo.
 
Za Slovensko vystúpili na konferencii aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a poslankyňa Anna Záborská.