Žiadam zasielať HFI správy

Potrat ako dogma

Diskusia na BHD dňa 29. 9. 2020. Diskutujú vladyka Ciril Vasiľ, a pro-life aktivisti Martina Bednáriková, Anton Chromík, Patrik Daniška, Tomáš Kováčik, lekárka Lucia Labašová, filozof Juraj Šúst.