Žiadam zasielať HFI správy

Vnucuje EÚ Slovensku LGBTI?

Diskusia v Cafe Europa v Banskej Bystrici dňa 5. 6. 2019. Diskutujú Eva Kováčechová, Patrik Daniška, Milan Zvada, moderuje Patrik Kováč (ESFP).

Zdroj: https://www.facebook.com/cafeeuropa.sk/videos/664927790621134/