Žiadam zasielať HFI správy

Gól za život v Hájskom

V sobotu 2. júna sme hrali futbal v Hájskom. Tím Gólu za život vyhral 4:2.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180606032