Žiadam zasielať HFI správy

Boj o Istanbul - diskusia

Diskusia Oľgy Pietruchovej a Patrika Danišku o kontroverznom Istanbulskom dohovore.
Diskusia bola súčasťou Bratislavských Hanusových dní 2018, a konala sa dňa 26. apríla 2018 v Bratislave.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=FywLnURoD8o