Žiadam zasielať HFI správy

Ako ďalej s Istanbulským dohovorom?

Diskusia KDMS o Istanbulskom dohovore. Diskutujúci: Anna Záborská, Patrik Daniška a Marek Michalčík. 
Diskusiu zorganizovalo KDMS dňa 29. apríla 2018 v Trnave.