Žiadam zasielať HFI správy

Mark Regnerus: Rovnosť alebo hendikep?

Dňa 24. apríla 2017 na Bratislavských Hanusových dňoch odznela prednáška amerického sociológa Marka Regnerusa o výchove detí, ktorých rodičia mali homosexuálny vzťah. Moderuje Patrik Daniška.