Žiadam zasielať HFI správy

Demografické dôsledky legalizácie potratov

Po legalizácii potratov v roku 1958 nasledoval prudký nárast potratovosti na Slovensku. Kým v roku 1958 bolo vykonaných 12 383 umelých potratov, už o tri roky neskôr v roku 1961 to bol dvojnásobok – 24 244 potratov. To ukazuje, že liberalizácia nášho potratového zákona mala vplyv na rast potratov.

Pokles počtu potratov z 23 784 v roku 1962 na 19 076 v roku 1963 súvisel s prijatím Vládneho nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriadili interrupčné komisie, zaviedol sa poplatok za potraty a zakázali sa potraty, ak od posledného potratu ženy neuplynulo šesť mesiacov.

Výrazný je nárast počtu potratov medzi rokmi 1986 a 1987, kedy počet potratov stúpol zo 40 624 na 49 690. Táto zmena súvisela s prijatím nového, liberálnejšieho Zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, podľa ktorého už žena nemusela uvádzať žiaden dôvod pre potrat. Potrat do 12. týždňa tehotenstva sa stal dovoleným na žiadosť ženy z akéhokoľvek dôvodu.

Najvyšší počet umelých potratov bol na Slovensku v roku 1988, keď sa ich spravilo presne 51 000. Odvtedy ich počet už len klesal, a to až dodnes. V roku 1989 to bolo 48 602 prípadov, v roku 1993 ich bolo 38 815, v roku 2000 už len 18 468 a v roku 2005 ich bolo 14 427. Tento kontinuálny pokles súvisí predovšetkým s príchodom demokracie a možnosťou slobodne diskutovať o morálnosti zabíjania detí pred narodením. Vplyv má celkom určite aj celkový pokles pôrodnosti, ktorá na Slovensku sústavne klesala už od začiatku osemdesiatych rokov. Pokles pôrodnosti súvisí okrem iného aj s prijatím antikoncepčnej mentality, keď najmä v deväťdesiatych rokoch prudko rástla spotreba hormonálnej antikoncepcie. Ďalším faktorom vplývajúcim na pokles pôrodnosti bolo tzv. odkladanie manželstiev v súvislosti s novými možnosťami cestovania, štúdia a práce, pre ktoré mladí ľudia odložili sobáš na neskôr.
Antikoncepcia mohla mať určitý vplyv aj na krivku potratovosti tým, že mohla predísť niektorým neželaným tehotenstvám. Na druhej strane má hormonálna antikoncepcia abortívny účinok, niektoré prípravky sú dokonca priamo určené na zabitie dieťaťa, ak už došlo k počatiu. Vzhľadom na to, že smrť detí v dôsledku užívania antikoncepcie a abortívnych prípravkov nastáva v prvých dňoch ich života, nedajú sa tieto prípady štatisticky zachytiť. Z toho dôvodu je možné, že v súčasnosti je na Slovensku oveľa viac potratov, ako len tie, čo sú evidované v oficiálnych štatistikách.

Počet potratov počas celej doby legalizácie neklesol pod úroveň z roku 1958, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti je pôrodnosť takmer o polovicu nižšia a už viac ako 15 rokov môžeme slobodne diskutovať o tomto probléme. To poukazuje na zlý stav verejnej mienky a verejných mravov, kedy stále asi každé piate dieťa, ktoré sa počne, skončí svoj život násilnou smrťou ešte pred narodením. Za 50 rokov legálnosti potratov zomrelo takto na Slovensku viac ako 1 360 000 detí, teda asi každé štvrté dieťa. Najhorší bol z tohto hľadiska rok 1988, keď na jedno narodené dieťa pripadlo viac ako 0,7 potratu.

Údaje uvedené v texte a v grafoch pochádzajú zo Štatistického úradu SR, Infostatu a ÚZIŠ.