Žiadam zasielať HFI správy

Rodičia sa proti nevhodným publikáciám o sexuálnej výchove vedia brániť

 
Na školy sa tlačia rôzne publikácie o „sexuálnej výchove“.  Pre rodičov sme pripravili list, ktorým môžu požiadať riaditeľa školy, aby tieto publikácie nepoužíval.

Pripravovaná kurikulárna reforma prinesie do vzdelávania na školách množstvo zásadných zmien. Situáciu, kedy sa všetko mení, chcú využiť aj rôzne progresivistické kruhy, aby na školy zaviedli tzv. sexuálnu výchovu.

Hoci kurikulárna reforma ešte ani nebola schválená, a teda stále sa deti majú učiť predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, už sa objavili nevhodné edukačné publikácie, ktoré sa tvária, ako keby chceli túto reformu uvádzať do praxe.

Prvou je Vzťahová a sexuálna výchova 2 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov od autoriek Zuzana Bendíková, Radka Mikšík, Simona Mačorová, vydavateľa Expol Pedagogika, s.r.o..

Druhou je Partnerská a sexuálna výchova – pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá od autoriek Nikola Kallová, Andrea Čierna, ktorú vydal Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

  

Ani jedna z týchto publikácií nie je vhodná pre deti a mládež.

Vzťahová a sexuálna výchova 2 prezentuje manželstvo ako niečo, čo sa neustále mení; do popredia dáva skôr spolužitie, ako manželstvo: „Ľudia si vyberajú život v partnerstve založenom na láske, tolerancii a priateľstve.“ Deti majú uvažovať o spôsoboch „ako pekne fungovať aj po rozvode.“ Rozdielne správanie mužov a žien pripisuje genderovým stereotypom, ktoré treba odstraňovať.  Publikácia ponúka tiež prehľad vagín a penisov, mladých povzbudzuje k sexu a masturbácii: „uisti sa, že máš súkromie a pohodlie, kde ťa nikto nebude rušiť, aby si mohol/mohla relaxovať a užívať si danú aktivitu,“ „aj masturbácia si vyžaduje prax.“ Publikácia propaguje antikoncepciu, umelý potrat, a samozrejme LGBT. Tehotná môže byť žena, resp. iný človek s maternicou. Publikácia obsahuje tiež veľa faktických chýb.

Obdobnými problémami je poznačená aj Partnerská a sexuálna výchova pre stredoškolákov, s osobitným dôrazom na propagáciu antikoncepcie a požiadaviek LGBT hnutia. Mladí sa napríklad naučia symboly pre kategórie: bisexuál/ka, lesba, gay, scoliosexuál/ka, asexuál/ka, pansexuál/ka, demisexuál/ka, polysexuál/ka, pomosexuál/ka.

Viac sa o oboch publikáciách môžete dozvedieť v tomto článku. Kriticky sa proti nim ohradila aj Konferencia biskupov Slovenska vo Vyhlásení KBS ku škodlivým učebným materiálom pre školy. Proti publikácii SAV prebieha petícia.

Rodičia sa však môžu brániť.

Medzinárodné dokumenty o ľudských právach, i naša ústava, garantujú právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením. Tak prečo to nevyužiť?

Pre rodičov sme pripravili vzorový list, ktorý môžu zaslať riaditeľovi školy, aby svoje dieťa pred takouto nevhodnou výchovou chránili. List obsahuje žiadosť, aby škola:
  • vychovávala dieťa k hodnotám manželstva a rodičovstva,
  • vopred informovala rodiča o tzv. sexuálnej výchove a sprístupnila mu všetky podklady tak, aby mal rodič dostatočný čas sa s podkladmi oboznámiť a vysloviť informovaný súhlas s takouto výchovou a
  • nepoužívala vo výchove uvedené problémové publikácie, ani iné publikácie od tých istých autoriek.

List si môžete stiahnuť tu, a v prípade potreby si ho vhodne upraviť.
List riaditeľovi školy k téme sexuálnej výchovy (pdf)

Keď riaditeľovi pošle list viacej rodičov, môže to prispieť k tomu, aby škola tieto nevhodné publikácie vôbec nekupovala.

Ak by ste ako rodičia, či pedagógovia mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na náš inštitút obrátiť.