Žiadam zasielať HFI správy

Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom. Je určená pre gynekológov, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat ako doplnkovú informáciu k zákonnému poučeniu.

Brožúra obsahuje tie informácie, o ktorých musí byť žiadateľka o umelý potrat poučená v zmysle § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, no toto poučenie je rozsiahlejšie a prehľadnejšie ako oficiálne poučenie schválené ministerstvom zdravotníctva (text oficiálneho poučenia je vo Vyhláške č. 417/2009 Z.z.).

Lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkame brožúru zdarma.

Objednávky
Objednávkový formulár: https://forms.gle/N5koWVxBKmNWmmJFA

PDF náhľad tu: Skôr ako sa rozhodnete...

Autori textov: Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MUDr. Magdaléna Gerová, PhD., Mgr. Petra Badániová, Mgr. Patrik Daniška

Vydavateľ: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Formát A4, počet strán 12. Vydané v roku 2021.