Žiadam zasielať HFI správy

Objednajte si leták Nová žena alebo brožúru Skôr ako sa rozhodnete...

... a pomôžte s ich distribúciou.

 

Objednávkový formulár je dostupný aj na tejto linke: https://forms.gle/N5koWVxBKmNWmmJFA