Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Tlačová správa, 21. 1. 2019

V pondelok 21. januára 2019 sme spolu so Spoločenstvom Ladislava Hanusa spustili Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek. Petícia podporuje také zmeny potratového zákona, ktoré zlepšujú ochranu života nenarodených detí a vyzýva poslancov národnej rady, aby ako reprezentanti občanov takéto návrhy predkladali a hlasovali za ne. Zároveň osobitne podporuje návrh novely potratového zákona, ktorý predkladá poslanec  Richard Vašečka. Cieľom petície je dosiahnuť prijatie zákona zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

Podľa Patrika Danišku z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku „považujeme za samozrejmé, že sú naše ľudské práva rešpektované. Ak chceme byť féroví, musíme ich priznať úplne každému človeku, to znamená aj nenarodeným deťom."

„Aj keď predložená novela zákona neodstraňuje nespravodlivosť potratov zo slovenskej legislatívy úplne, výrazným spôsobom umenšuje ich zlo, a tak posúva Slovensko k spravodlivejšej spoločnosti," dodal Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Medzi najvážnejšie zmeny predloženej novely potratového zákona patria:

1. Zrušenie  potratu na žiadosť. Legálny potrat by sa obmedzil iba na dôvody, ktorými sú ohrozenie života a zdravia matky, ťažké poškodenie dieťaťa a znásilnenie. Touto zmenou by sa podarilo zaviesť ochranu asi 6000 detí ročne, čo je približne 80 percent z celkového počtu detí, ktoré by inak boli potratené.

2. Zvýšenie ochrany nenarodeného postihnutého dieťaťa. Postihnutie dieťaťa musí byť preukázané, a to dvoma lekárskymi správami. 

3. Zavedenie ochrany matiek pred núteným potratom. Lekár nesmie matku na potrat nabádať. Naopak, ak je matka do potratu nútená, lekár ju poučí o jej práve potrat nepodstúpiť. Ak je do potratu tlačená násilím, lekár je povinný oznámiť to polícii.

Petíciu podporujú predstavitelia hlavných pro-life organizácii na Slovensku, europoslanci,  rektori univerzít, akademici a mnohé osobnosti z radov politického, kultúrneho, občianskeho aj náboženského života.

Petícia je zverejnená tu: https://www.citizengo.org/sk/lf/168104-peticia-za-zlepsenie-ochrany-nenarodenych-deti-ich-matiek

Návrh zákona je dostupný tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7099