Zákon o pomoci tehotným matkám neprešiel o jeden hlas

V utorok 20. 10. 2020 sa hlasovalo o zákone z dielne OĽaNO/KÚ, ktorý mal zlepšiť pomoc tehotným matkám. Zákon neprešiel o jediný hlas. 

V prvom čítaní v júli podporilo tento zákon 81 poslancov, včera ich bolo o 23 menej. Za týmto poklesom je viacero dôvodov, pričom hlavné dva sú neúčasť viacerých pro-life poslancov na hlasovaní (z rôznych aj vážnych dôvodov) a určité nezhody ohľadom pozmeňujúcich návrhov.

Na časť liberálnejšie zmýšľajúcich poslancov, ktorí zákon podporili v prvom čítaní, zabrala antikampaň, ktorá sa proti zákonu spustila. Zneisteli a zákon boli ochotní podporiť len ak sa niektoré body novely okresajú (najmä povinnosť druhej lekárskej správy pri potrate z tzv. zdravotných dôvodov).
 
Iní pro-life poslanci sa s týmito pozmeňujúcimi návrhmi nestotožnili a nehlasovali za ne. Tieto pozmeňovacie návrhy neprešli, a to bol zas dôvod, pre ktorý iná časť poslancov odmietla hlasovať za zákon ako celok.
 
Včera to ušlo len o vlások a je zrejmé, že takýto zákon môže v súčasnom parlamente prejsť. Poslankyňa Anna Záborská sa vyjadrila, že o pol roka predloží zákon opäť.
 
 
Ako hlasovali poslanci
 
Prítomných bolo 117 poslancov, za hlasovalo 58, proti 45, zdržalo sa 12, nehlasovali 2.
 
 
 
Zdroj: NR SR