Mnohé matky s potratom váhajú do poslednej chvíle

Pomohla by im dlhšia doba na premyslenie.

Mnohé matky s potratom váhajú do poslednej chvíle

Jedna zo základných mantier obhajcov potratov je, že ak už raz matka žiada o potrat, má to poriadne premyslené, jej rozhodnutie je pevné a nemali by sme ju viac obťažovať. Takto argumentuje poslankyňa Cigániková aj proti predĺženiu doby na premyslenie zo 48 na 96 hodín, ktoré bude čoskoro prerokované v parlamente. Realita je však často iná.

Na Postoji vyšiel pred časom článok, v ktorom 22 ročná Simona hovorí o svojej nerozhodnosti – termín na potrat si objednala až trikrát, no všetky termíny zrušila a teraz sa teší zo synčeka, ktorý jej dáva zmysel života.

Táto skúsenosť nie je ojedinelá. Rovnaké zážitky rozprávajú aj psychologičky a sociálne pracovníčky z poradenských centier, v ktorých radia tehotným matkám pred potratom. Niekedy sa stačí s váhajúcou mamičkou porozprávať, niekedy jej pomôžu informácie o tom, že má nárok na sociálnu pomoc, či výživné od otca dieťa. Neraz sa na ne obracajú práve matky, ktoré sú neisté, alebo na ne tlačí okolie a oni sa potrebujú vyzbrojiť emočne či argumentačne, aby tomuto tlaku odolali.

To, že mnohé matky s potratom váhajú do poslednej chvíle vyplýva aj zo štúdie Vincenta M. Rue a kol., ktorá porovnávala traumatický stres po potrate u Američaniek a Rusiek. Okrem iného sa matiek, ktoré šli na potrat, pýtali, či potrebovali viac času na rozhodnutie. Spomedzi Rusiek odpovedalo áno 33,3% respondentiek a spomedzi Američaniek to bolo až 51,9% respondentiek.

V tej istej štúdii sa ich tiež pýtali, či si v čase potratu neboli isté svojim rozhodnutím. Neistotu v rozhodnutí pociťovalo 38% Rusiek a 54,2% Američaniek.     

Okrem týchto zistení je pozoruhodné aj množstvo žien, ktoré sa cítili byť do potratu nútené (pressured) niekým iným. Na túto otázku odpovedalo kladne 37,2% Rusiek a až 64% Američaniek.

Z uvedeného vyplýva, že mnohé matky nie sú o potrate skalopevne rozhodnuté, ako to tvrdí poslankyňa Cigániková a uvítali by viac času na rozhodnutie. Aj fakt, že sa mnohé cítia byť do potratu tlačené je argumentom v prospech toho, aby boli riadne pred potratom poučené a mali dostatok času na premyslenie a kontaktovanie organizácií, ktoré im môžu pomôcť získať odvahu, aby odolali tlaku iných ľudí.


Článok vyšiel na Postoj.sk 

Ilustračná fotka: José Luis Photographer na Pexels