Výbor pre LGBTI

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb bol schválený vládou SR. Strana SMER-SD dala tomuto výboru zelenú. Čo môžeme od výboru očakávať?

Gudrun Kugler, riaditeľka Observatória pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe z Viedne, naznačuje, že podobne ako v iných krajinách, takýto výbor bude presadzovať päť hlavných tém.

Prvou agendou bude presadenie zákona o registrovaných partnerstvách homosexuálov. Návrh zákona, ktorý je v súčasnosti v parlamente, kopíruje zákon o rodine. To znamená, že registrované partnerstvá, tak ako sú navrhované, by mali rovnaké výsady a povinnosti, ako manželstvo. Rozdiel je len v tom, že by im nebola umožnená adopcia detí.

Práve tá bude druhou témou výboru pre LGBTI. Ako sa uvádza na stránke Queer Leaders Forum, ich cieľom je možnosť osvojenia dieťaťa a nediskriminujúci prístup k službám asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie a náhradné rodičovstvo).

Treťou témou bude výchova detí v školách. Vo Veľkej Británii sú do škôl distribuované rozprávky o princovi, ktorý si hľadal nevestu a nakoniec stretol iného princa, do ktorého sa zamiloval a zobrali sa. Alebo o dievčatku, ktoré jej dve mamy poslali na cestu do vesmíru.

Štvrtou agendou budú tzv. „hate speech crimes“. To znamená, že otvorený nesúhlas s homosexuálnym správaním bude trestaný ako nenávistný prejav. Podobné prípady sa už udiali v západnej Európe, kedy bol kňaz obvinený kvôli kázni, kde označil homosexuálne správanie za hriech.

Poslednou témou bude antidiskriminačná legislatíva. To znamená, že ak odmietnete ubytovať homosexuálny pár v izbe s manželskou posteľou, ako sa to stalo v malom rodinnom penzióne v Anglicku, môžete zaplatiť pokutu, ktorá vás zruinuje. Alebo, ak sobášny úradník odmietne zosobášiť homosexuálny pár, môže stratiť prácu (tento prípad sa udial v Londýne). Anglická katolícka charita sa už nemôže venovať adopciám, pretože odmietala zveriť deti homosexuálnym párom. O takýchto a ďalších prípadoch sa môžete dočítať na stránke Observatória pre netoleranciu a diskrimináciu kresťanov v Európe.

Homosexuálne organizácie Queer Leaders Forum a Inakosť už pritom boli zastúpené vo Výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Mohli teda (ak chceli) aktívne riešiť diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie napríklad pri prijímaní do zamestnania, násilných napadnutiach homosexuálov, ale aj v akýchkoľvek iných prípadoch.

Fakt, že sa zriaďuje špeciálny výbor pre LGBTI osoby ako aj jeho plánované zloženie (podľa ministerstva zahraničných vecí vo výbore nebudú združenia, ktoré odmietajú registrované partnerstvá) naznačuje, že tento výbor bude jednoznačne slúžiť na presadzovanie radikálnej homosexuálnej agendy. Ak niekto tvrdí opak, je buď naivný alebo klame.